Resultaten

Heb je ideeën die de leefbaarheid in jouw buurt verbeteren? Wil je activiteiten organiseren waardoor het wonen in jouw straat of buurt verbetert? Samen de rommel aanpakken, het achterpad veiliger maken of geveltuintjes aanleggen? Stuur je initiatief dan naar Trudo en wie weet wordt jouw idee door Trudo gefinancierd! Je leest hier meer over de voorwaarden en over hoe je het kunt aanpakken.

Over het Trudo leefbaarheidsfonds

Vanaf 1 januari 2021 kunnen Trudo huurders en Slimmer Kopers een aanvraag indienen om de leefbaarheid in hun buurt te verbeteren. Vroeger ging dat via het Klantenplatform, nu rechtstreeks via Trudo. In totaal heeft Trudo in 2021 een bedrag van € 25.000 beschikbaar gesteld. Per activiteit kan een bedrag van maximaal € 2.500, - door Trudo worden toegekend.

Waarvoor kun je een aanvraag doen?

Voorlopig kun je een verzoek indienen voor initiatieven voor:

 • het onderhouden van een schone leefomgeving
 • het bevorderen van de veiligheid
 • het voorkomen van overlast

Het is mogelijk dat we deze onderwerpen uitbreiden wanneer de wetgeving dat toelaat.

Let op:

 • Trudo vergoedt na goedkeuring de kosten die nodig zijn voor het initiatief. Dit kan men in het reglement nalezen.
 • Je kunt na goedkeuring door Trudo in overleg een voorschot aanvragen of na afloop een declaratie indienen. De voorkeur gaat naar declareren achteraf.
 • Bij het indienen van een declaratie, moet je altijd de originele bonnen en facturen indienen. Zonder bonnen geen betaling.
 • Bij een eventueel voorschot moet je aan de voorkant aantonen hoeveel de activiteit ongeveer gaan kosten door bijvoorbeeld offertes te overleggen. Het eventueel niet besteedde deel van het voorschot moet achteraf aan Trudo worden terugbetaald.

Wie kan een verzoek indienen?

Bewonerscommissies en bewoners kunnen een verzoek indienen. In het laatste geval moet de groep bewoners bestaan uit bewoners van tenminste 10 woningen in één complex, straat of buurt. Van deze 10 woningen moeten er minstens 5 een Trudo huurwoning of Slimmer Kopen woning zijn.

Hoe pak je het aan?

 1. Print het aanvraagformulier uit en vul het leesbaar in, zorg in totaal voor 10 geldige handtekeningen.
   
 2. Scan het formulier en mail het naar wonen@trudo.nl
  met als onderwerp Trudo Leefbaarheidsfonds.
  Of stuur het per post naar:
  Trudo Leefbaarheidsfonds
  Team Wonen
  Postbus 360
  5600 AJ Eindhoven
   
 3. De woonconsulent leefbaarheid van Trudo beoordeelt je aanvraag en neemt contact met je op. Als de aanvraag akkoord is, zal de consulent persoonlijk kennismaken en de activiteit met je bespreken. Dan krijg je ook uitleg over het declareren of een voorschot.
   
 4. Alle aanvragen worden beoordeeld aan de hand van het regelement.

Het aanmeldformulier en reglement komt zeer binnenkort hier op deze pagina.

 

Trudo staat voor supporting people! Het ondersteunen van de leefbaarheid van buurten vinden we dan ook erg belangrijk. We hopen hier samen met jou werk van te maken.