Resultaten
Onderhoud en aanpassingen

Kleinere reparaties aan je woning, en ook de vervanging van kapotte kleinere onderdelen, vallen onder jouw verantwoordelijkheid. Grotere onderhoudswerkzaamheden nemen wij voor onze rekening. Verder lees je hieronder welke mogelijkheden er zijn om je woning te verbouwen, of aan te passen aan mogelijk veranderende levensomstandigheden. Langer thuis blijven wonen is namelijk een wens van veel oudere huurders.

Onderhoud + tips

Trudo inspecteert regelmatig de onderhoudsstaat van haar woningen. Hier passen we dan onze (groot)onderhoudsplanning op aan. Zo doen we er alles aan om je woning in een zo goed mogelijke conditie te houden. Maar dat kunnen we niet alleen. Naast het reguliere periodieke onderhoud zijn er ook een heleboel zaken waar jij als huurder op kunt letten. Dat kan namelijk een boel narigheid voorkomen. In de folder ‘Onderhoudstips’ lees je hier meer over.

Voorzieningen

Langer thuis blijven wonen is een wens van veel oudere huurders. De overheid stimuleert dit ook. Trudo draagt haar steen hier graag aan bij en kan speciale voorzieningen aanbrengen in je woning, waardoor je langer zelfstandig in je vertrouwde woning kunt blijven wonen. Denk aan een opklapbaar douchezitje of wandbeugels in de badkamer. Aanspreekpunt voor aanpassingen die onder de WMO vallen is WIJeindhoven. Neem contact met hen op via hun contactformulier.

Verbouwen en verbeteren

Bij het verbouwen, verbeteren en/of aanpassen van je woning gelden een aantal regels.
Belangrijk is dat je daarvoor altijd eerst toestemming vraagt aan Trudo via het formulier 'Aanvraag zelf aan te brengen voorziening'.

Eenvoudige en makkelijk terug te draaien veranderingen zullen we doorgaans wel toestaan. Het gaat hierbij om aanpassingen die zonder noemenswaardige kosten zijn terug te draaien. Bij grotere aanpassingen zul je wat extra informatie moeten aanleveren. Als de aanpassingen de waarde en verhuurbaarheid van de woning niet verminderen en onderhoud niet in de weg staan, dan zullen wij meestal wel instemmen. Maar spreek dit vooraf wel altijd met ons door! Instemming van Trudo wordt namelijk altijd duidelijk vastgelegd, inclusief eventuele voorwaarden bij de aanpassing.

Daarnaast geldt:

  • Reparatie en onderhoud van zelf aangebrachte voorzieningen zijn voor eigen rekening.
  • Zelf aangebrachte voorzieningen mogen geen overlast veroorzaken.
  • U krijgt geen vergoeding voor zelf aangebrachte voorzieningen, ook niet bij beëindiging van de huurovereenkomst.

Aanpassingen voor senioren

Je kunt bij Trudo een verzoek indienen om voorzieningen aan te brengen, waardoor je langer in je woning kunt blijven wonen. Denk hierbij aan een verhoogd toilet, een opklapbaar douchezitje of wandbeugels. Hiervoor gebruikt Trudo het Oppluspakket.

Oppluspakket

Je kunt verschillende opplusvoorzieningen aanvragen. Elke opplusvoorziening ‘kost’ een aantal punten. Per huurcontract kun je opplusvoorzieningen aanvragen ter waarde van 10 punten. Elke aanvraag voor een opplusvoorziening bekijken we samen met jou. Soms is een bepaalde opplusvoorziening niet altijd mogelijk.

Denk je dat 10 punten niet genoeg zijn omdat je meer of grotere aanpassingen denkt nodig te hebben, neem dan contact op met WIJeindhoven. In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO kunnen zij misschien hulp bieden.

Aanvragen opplussen

Voorzieningen

Niet alle voorzieningen in het Oppluspakket zijn voor iedereen van toepassing. Omdat elke situatie weer anders is, kun je zelf aangeven welke voorzieningen je graag wilt hebben. Houd er wel rekening mee dat niet alle voorzieningen in elke woning mogelijk zijn. We zullen echter altijd met je mee zoeken naar de best mogelijke oplossing.

De drie soorten voorzieningen waaruit het Oppluspakket bestaat:

  • algemene voorzieningen
    • seniorenslot: dit is een voordeurslot met het sleutelgat boven de handgreep. Zo kun je het slot beter zien, terwijl de greep ondersteuning geeft bij het openen;
    • tweede trapleuning: wanneer je slecht ter been bent, dan biedt zo’n tweede trapleuning extra houvast;
    • bediening bovenraampjes: om makkelijker de ramen te kunnen openen en sluiten wordt de bediening van klepramen op een hoogte van ongeveer 1,25m geplaatst;
    • overbrugging drempels: als je slecht ter been bent, of wanneer je gebruikmaakt van een rollator of rolstoel, dan zijn verlaagde drempels bij voor- en achterdeur natuurlijk een stuk makkelijker.
  • voorzieningen in de badkamer
    • opklapbaar douchezitje: als je een beperkt uithoudingsvermogen of last van evenwichtsstoornissen hebt, dan is zo’n zitje onder de douche erg fijn;
    • los douchezitje;
    • douchekop met glijstang: om te voorkomen dat je geen water op je handen of armen krijgt bij het opendraaien van de kraan, plaatsen we een douchekop met glijstang, waarmee je de douchekop ook op verschillende hoogten kunt instellen.
  • voorzieningen in het toilet
    • verhoogde/verlaagde toiletpot en stevige wc-bril: als we de toiletpot met 6 of 10cm verhogen, dan zit je een stuk comfortabeler; maar het kan ook mogelijk zijn dat je een lager model nodig hebt;
    • verhoogde toiletbril;
    • wandbeugel: deze zorgt voor extra houvast wanneer je gaat zitten en weer opstaat van het toilet.

Aanpassingen voor mensen met een beperking

Via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) kunnen allerlei aanpassingen aan je woning worden bekostigd, zodat je langer in staat bent om zelfstandig te wonen. Het kan zijn dat je daarvoor een eigen bijdrage moet betalen. Dit is afhankelijk van de aard en grootte van de aanpassing, maar ook van je inkomen. Aangezien de gemeente verantwoordelijk is voor aanpassingen via de WMO, zal zij vooraf ook duidelijk aangeven hoe groot je eigen bijdrage eventueel zal zijn.

WIJeindhoven als aanspreekpunt

Sinds 1 juni 2016 neem je voor het aanvragen van een woningaanpassing via de WMO contact op met WIJeindhoven. Een medewerker van WIJeindhoven zal dan kijken en bepalen welke ondersteuning gewenst en noodzakelijk is. Hierna wordt een indicatie voor de aanpassing vastgesteld en ingediend bij de gemeente.

Ook al is Trudo de eigenaar van de woning, wij voeren enkel uit wat door de gemeente is goedgekeurd. Zodra je deze goedkeuring binnen hebt, dien je ons te machtigen om opdracht te geven tot de uitvoering van de aanpassing. Bij de beschikking van de gemeente zit een machtigingsformulier hiervoor. Dit ontvangen we graag ondertekend retour. Daarna worden de werkzaamheden tijdig en in overleg met jou ingepland. De aannemer maakt een afspraak met je, waardoor het duidelijk is wanneer de aanpassing wordt uitgevoerd én hoe lang de werkzaamheden duren.

Meer weten of aanvragen?

Wil je meer weten over een eventuele woningaanpassing vanuit de WMO? Neem dan contact op met WIJeindhoven via 040 – 2388998. Ze zijn op werkdagen bereikbaar van 9:00 tot 17:00u. Als je belt, dan wordt er een afspraak ingepland bij jou thuis, met een medewerker van WIJeindhoven.

Belangrijke contactgegevens onderhoud
  • Onderhoudsservice Sint Trudo

    Telefoon: 040 – 25 04 310 (gratis, altijd bereikbaar)

  • Glasschade

    Telefoon: 040 – 24 40 647 (gratis, altijd bereikbaar)

  • Verstopping

    Telefoon: 040 – 24 83 575 (gratis, altijd bereikbaar) 

  • CV-storing

    CV-storing vd Hoff Installatiebedrijf BV*

    Telefoon: 040 – 25 19 772 (gratis, altijd bereikbaar) 

    CV-storing Sankomij installatietechniek BV*

    Telefoon: 040 – 25 34 890 (gratis, altijd bereikbaar) 

    *zie instructiekaart bij CV

  • Storing water

    Telefoon: 073 - 683 80 00 (werkagen, 8.00 tot 17.00 uur)