Resultaten
Alles over overlast en klachten

Iedereen wil natuurlijk met plezier wonen, maar het kan altijd voorkomen dat je ergens een klacht over hebt of overlast ervaart, op wat voor manier dan ook. Hieronder lees je hoe je in verschillende situaties het beste kunt handelen.

Overlast

Waar veel mensen dicht op elkaar wonen, daar kan het natuurlijk altijd voorkomen dat iemand last heeft van een ander. Meestal is zoiets vrij snel op te lossen met een goed gesprek; een kwestie van geven en nemen. Maar soms is dat niet genoeg. We onderscheiden hieronder drie vormen van overlast:

Overlast vanwege de openbare ruimte

Heb je een klacht die te maken heeft met de openbare ruimte, dan dien je je te richten tot de gemeente Eindhoven. Het gaat dan om zaken als een kapotte straatlamp, een fietswrak dat al een tijdje in de buurt ligt, stoeptegels die los liggen, et cetera. Gebruik hiervoor de Buiten Beter-app of download het meldingsformulier van de gemeente Eindhoven.

Overlast vanwege strafbare feiten

Als je strafbare feiten vermoedt, waarvan je overlast ervaart (denk aan hennepteelt of drugshandel), meldt dit dan bij de politie. Ook horen wij graag hierover. Geef dit door aan Trudo via 040- 23 59 888. Via dit nummer kun je ook onrechtmatig gebruik van een woning doorgeven, zoals illegale verhuur.

Overige vormen van overlast

Valt de overlast niet onder één van bovenstaande vormen, zoals lawaai, stank of rommel, probeer dan eerst zelf de klacht op te lossen of schakel de politie of gemeente in. Mocht je zo de overlast niet op kunnen lossen, dan kun je je klacht melden aan ons. Gebruik hiervoor het formulier ' Overlastmelding'. We nemen binnen vijf dagen contact met je op om de verdere gang van zaken rond de afhandeling van de klacht door te spreken. De wijze van afhandeling hangt natuurlijk af van de aard van de klacht.

Klachten

Je kunt altijd bij Trudo terecht als je een klacht hebt, bijvoorbeeld over onze dienstverlening of over de planning van het onderhoud aan je woning. Wat het ook moge zijn, we zullen je klacht altijd serieus in overweging nemen.

Bij geschillen over de hoogte van je huur, de huurverhoging, (de afrekening of het voorschot van) de servicekosten en ernstige onderhoudsgebreken door nalatigheid van Trudo moet je eerst bezwaar maken bij ons. Gebruik hiervoor het bezwaarschriftformulier van de Huurcommissie. Dit formulier lever je dan bij ons in. Als wij je bezwaar onredelijk vinden, dan sturen we je bezwaarschrift door naar de Huurcommissie. Deze commissie onderzoekt de zaak dan, geeft informatie en komt daarna met een uitspraak. Meer informatie over de Huurcommissie en het bezwaarschriftformulier vind je op www.huurcommissie.nl, of neem contact op met het Ministerie van VROM (0800 – 48 87 243. Je kunt ook gebruik maken van het inloopspreekuur van de Huurcommissie-afdeling Eindhoven)

Als je vindt dat wij je klacht niet goed hebben afgehandeld, dan kun je je klacht opnieuw indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie.

Reparatieverzoek

Als je een onderhoudsklacht hebt of er is iets kapot gegaan in je wonen en wil je dit laten repareren, dan kun je dit telefonisch melden bij onze onderhoudsservice via 040 - 25 04 310 . Deze service is 24 uur per dag, zeven dagen in de week bereikbaar. Dat betekent dus ook dat je buiten kantooruren en in het weekend dit nummer kunt bellen. Je krijgt dus altijd iemand aan de telefoon. Als er geen directe spoed bij gemoeid is, dan wordt je klacht de volgende (werk)dag in behandeling genomen. Moet er wel direct iets gebeuren, dan schakelen we de piketdienst voor je in.

Schoonmaakklacht

Als je in een appartementencomplex van Trudo woont en je bent niet tevreden over de manier waarop de gemeenschappelijke ruimtes worden schoongemaakt, meld dan je klacht via het formulier ' Overlastmelding', bij de verantwoordelijke complexbeheerder. De complexbeheerder zal dan binnen drie werkdagen reageren op je klacht.

Klachtencommissie

We proberen het natuurlijk altijd te voorkomen, maar het kan gebeuren dat je niet tevreden bent over onze dienstverlening of over één van onze medewerkers. Zoals iedere woningcorporatie heeft Trudo hiervoor een onafhankelijke Klachtencommissie. Ben je als huurder niet tevreden over de manier waarop je door Trudo bent behandeld, dan kun je een klacht indienen bij de Klachtencommissie.

Folder en formulier ivm overlast vind je hier

Alles over overlast
Overlastmelding