Resultaten
Alles over Huisbewaring, Inwonen en Samenwonen

Stel dat je een mooie kans krijgt om een half jaar op een andere plek of in het buitenland te gaan werken (huisbewaring). Of je bent al jaren verliefd en wilt nu toch eindelijk eens onder hetzelfde dak wonen als je partner (samenwonen). Ook kan het zijn dat je een vriend of familielid uit de brand wilt helpen, omdat hij of zij tijdelijk onderdak nodig heeft (inwonen). Of je wilt iemand in huis nemen omdat je zelf mantelzorg nodig hebt.

Allemaal situaties waarin je er voor iemand anders kunt zijn; iets waar Trudo natuurlijk graag in meedenkt. ‘Supporting people’ is niet voor niets ons motto. Bovenstaande voorbeelden gaan over huisbewaring, inwonen en samenwonen. Zaken waarbij we graag faciliteren, al is dit wel aan een aantal regels gebonden. Zo dien je bijvoorbeeld altijd schriftelijk toestemming aan ons te vragen. Hieronder lees je waar je in de verschillende situaties rekening mee moet houden.

Huisbewaring

Als je tijdelijk ergens anders verblijft, met de bedoeling om binnen een jaar weer je eigen woning te betrekken, dan kun je – onder voorwaarden natuurlijk – iemand anders in je huis laten wonen.

Onder huisbewaring verstaan we dus dat jij als huurder je gehele woning in gebruik geeft aan een derde persoon. Bijvoorbeeld omdat je tijdelijk ergens anders gaat werken, wonen of studeren. Het tijdelijk ergens anders werken, wonen of studeren moet dan wel in het buitenland zijn. Indien dit niet in het buitenland is, zal Trudo geen toestemming geven voor huisbewaring. Jij blijft als (hoofd)huurder wel zelf verantwoordelijk voor de gehuurde woning en het betalen van de huur. Ook voor eventuele schade en/of gebreken die worden veroorzaakt in de periode dat jij afwezig bent.

Voorwaarden

 • alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van Trudo;
 •  je gebruikt de huisbewaringsverklaring van Trudo voor je aanvraag;
 • het gaat over een periode van minimaal zes maanden en maximaal één jaar;
 • je mag geen winst maken: je mag dus niet méér geld vragen dan je per maand betaalt voor de huur;
 • huisbewaring bij een tijdelijke huurovereenkomst is niet toegestaan;
 • je hebt altijd tijdig de huur betaald en geen overlast veroorzaakt;
 • minimaal 6 weken voordat je wilt dat de periode voor huisbewaring ingaat moet Trudo je verzoek hebben ontvangen;
 • je moet bewijs voor de reden van huisbewaring aan Trudo overleggen, zoals bijvoorbeeld een arbeids- of studieovereenkomst of reisbescheiden (zoals je vliegticket);
 • je verblijft ergens anders, in het buitenland; je blijft zelf verantwoordelijk voor de woning en huurbetaling.

Huisbewaring zonder onze schriftelijke toestemming is een ernstige schending van onze afspraken in het huurcontract. In zulke gevallen vragen we de kantonrechter dan ook om de huurovereenkomst te beëindigen en de woning te ontruimen.

Aanvragen huisbewaring

Voor het aanvragen van huisbewaring gebruik je het formulier 'Aanvragen huisbewaring'.. Voeg bij je aanvraag wel een bewijs voor de periode van afwezigheid toe. Denk hierbij aan een arbeids- of studieovereenkomst of reisbescheiden (zoals je vliegticket), waaruit de duur van je afwezigheid blijkt.

Inwonen

Wil je een kennis of familielid tijdelijk uit de brand helpen, dan is inwonen een mogelijkheid (voor maximaal een half jaar). Als sociale woningcorporatie staan we er natuurlijk voor open als jij als huurder iemand tijdelijk wilt helpen met onderdak. Hiervoor dien je echter wel schriftelijk toestemming te vragen. Als je iemand tijdelijk bij jou wil laten inwonen, moet je wel je hoofdverblijf houden in de woning die je huurt van Trudo. Indien je Trudo verzoekt om iemand tijdelijk bij jou in te laten wonen zonder dat je je hoofdverblijf blijft houden in de woning, zal Trudo geen toestemming geven voor tijdelijke inwoning.

Wij beoordelen of je aanvraag aan de regels voldoet. Zo mag je maximaal een half jaar iemand laten inwonen. Daarnaast mag je niet onderverhuren. Ook is de ‘inwonende’ geen officiële huurder of medehuurder, waardoor hij/zij dus geen recht heeft op de woning. Dus als jouw huurovereenkomst eindigt, dan dient hij/zij de woning ook tegelijk met jou te verlaten.

Gebruik het formulier 'Aanvraag inwoning / samenwonen' om toestemming tot inwoning aan te vragen. Let ook op dat de inwonende zich tevens inschrijft bij de afdeling Bevolking van de gemeente.

Inwonen in verband met mantelzorg

Wil je een kennis of familielid tijdelijk bij je laten inwonen, omdat je in een mantelzorgsituatie zit, dan is het mogelijk om langer dan een half jaar iemand in huis te nemen. We stellen hieraan wel een aantal extra voorwaarden. Zo dient je woning wel passend te zijn voor de omvang en aard van het nieuwe huishouden.

Reeds thuiswonende kinderen, of kinderen die minder dan een jaar geleden het ouderlijk huis hebben verlaten, kunnen natuurlijk ook prima voor hun ouders zorgen. Voor hen hoeft geen toestemming voor inwoning aangevraagd te worden.

Voorwaarden

Alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van Trudo;

 • woning dient passend te zijn voor omvang en aard nieuwe situatie;
 • er mag géén sprake zijn van onderhuur;
 • je moet je hoofdverblijf houden in de woning die je huurt van Trudo;
 • je aanvraag wordt ondersteund door verzoek van je huisarts en informatie van je behandelend arts/specialist;
 • zodra mantelzorgsituatie vervalt gaan regels voor reguliere inwoning gelden; continuering inwoning voor maximaal een half jaar.

Daarnaast  is de ‘inwonende’ geen officiële huurder of medehuurder, waardoor hij/zij dus geen recht heeft op de woning. Dus als jouw huurovereenkomst eindigt, dan dient hij/zij de woning ook tegelijk met jou te verlaten. Mocht het einde van de mantelzorgsituatie samenvallen met de beëindiging van je huurovereenkomst, en de mantelzorger kan aantonen dat hij/zij niet direct in vervangende huisvesting kan voorzien, dan zijn wij bereid om met de inwonende mantelzorger een passende termijn af te spreken waarbinnen hij/zij een nieuwe woning dient te vinden. Hierbij gaan we in beginsel uit van een overgangsperiode van maximaal zes maanden. Zo’n periode is overigens alleen mogelijk als de mantelzorgsituatie vooraf is aangevraagd en schriftelijk door Trudo is goedgekeurd.

Samenwonen

Wil je onbezorgd genieten van de volgende stap in je relatie en een duurzame gemeenschappelijke huishouding gaan voeren met je partner, dan krijg je in principe altijd toestemming van ons om samen te gaan wonen. Regel het wel even schriftelijk en houd rekening met een aantal voorwaarden.

Zo dien je bij je aanvraag te vermelden wanneer je gaat samenwonen, met wie, en wat zijn/haar geboortedatum is. Je partner is, na toestemming, overigens niet automatisch officieel huurder of medehuurder van jouw woning. Hij of zij heeft dan ook geen rechten op de woning, en zal bij beëindiging van jouw huurovereenkomst de woning ook dienen te verlaten.

Na verloop van tijd kun je natuurlijk wel medehuurderschap aanvragen. Je dient de woning dan wel samen voor minstens twee jaar als hoofdverblijf te hebben gehad.

Let op dat je het samenwonen ook altijd moet doorgeven bij de afdeling Bevolking van de gemeente.

Formulieren voor Huisbewaring, Inwonen en Samenwonen vind je hier

Aanvraag inwoning / samenwonen
Verzoek om huisbewaring
Aanvraag inwoning in verband met mantelzorg
Beëindiging inwoning / samenwoning