Resultaten
Alles over Huurbetaling

Voor het gebruik van je huurwoning betaal je elke maand je huur. In je huurcontract staat welke huurprijs en stook- en servicekosten je met Trudo hebt afgesproken. Meer informatie over de stook- en servicekosten en een uitgelezen mogelijkheid om deze kosten te verlagen vind je verderop deze pagina. Trudo streeft namelijk naar zo laag mogelijke woonlasten voor jou als huurder.

Wanneer moet je de huur betalen?

De huurprijs en het voorschot voor de stook- en servicekosten betaal je altijd vooraf. Dat betekent dat je betaling dus vóór de eerste van de maand bij Trudo binnen moet zijn. Het eerste aanspreekpunt voor vragen over huur, betalingsherinneringen en over eventuele huurachterstanden is Corp Support. Meer informatie over de huurincasso van Trudo en over deze specialist op het gebied van huurbetalingen vind je op de website van Corp Support.

Huurachterstand

Als je problemen hebt om je huur op tijd te betalen, neem dan direct contact op met Corp Support. Zij zoeken dan met jou naar een oplossing. Misschien heb je wel recht op huurtoeslag, of mogelijk kunnen ze je helpen met een betalingsregeling. Het is onze kerntaak om woningen te verhuren aan mensen met een bescheiden inkomen, en met ‘Supporting People’ als motto zullen we altijd trachten tot een oplossing te komen.

Heb je schulden, geldzorgen of vragen over je financiën, dan kun je terecht bij de Werkplaats Financiën XL. Hier werken vrijwilligers (ervaringsdeskundigen), WIJeindhoven, sociaal raadsliedenwerk en budgetcoaches van de gemeente samen. Meer informatie vind je op www.werkplaatsfinancien.nl.

Betalingsregeling

Het is voor iedereen beter als je problemen met het betalen van je huur voorkomt. Neem bij problemen dan ook direct contact op met Corp Support om een betalingsregeling af te sluiten. Een betalingsregeling houdt het tekenen van een schuldbekentenis in. Vervolgens maak je afspraken over het betalen van je huurschuld in termijnen. Dit wordt allemaal bevestigd in een brief, zodat je precies weet wat de afspraken inhouden.

Stook- en servicekosten

Servicekosten betaal je voor het gebruik van extra diensten. Denk aan verlichting of verwarming van gemeenschappelijke ruimten, schoonmaak of het onderhoud van een gemeenschappelijke tuin. Een groot deel van deze kosten zijn verrekenbare kosten, waarvoor je maandelijks een voorschotbedrag betaalt en die jaarlijks worden afgerekend (denk aan de kosten voor de verlichting van het trappenhuis). Niet-verrekenbare servicekosten zijn servicekosten die we tegen een vast (jaar)bedrag in rekening brengen. Voor deze kosten maken we namelijk vaste prijsafspraken met bedrijven, die dan voor een heel jaar gelden.De verrekenbare servicekosten worden dus één keer per jaar met je afgerekend. Op dat moment bepalen we de nieuwe voorschotten voor het komende jaar. Hiervoor verhogen we de werkelijke kosten van het afgelopen jaar met de verwachtte prijsstijgingen.

Momenteel biedt Trudo haar huurders de mogelijkheid om de complexgebonden servicekosten te schrappen. Voor veel huurders is dit meer dan de helft van de servicekosten! Dit aanbod lees je terug in de brief die we aan al onze huurders hebben verstuurd. 

Altijd in overleg

We overleggen regelmatig met bewonerscommissies over zaken die in of om een complex spelen. Ook over de servicekosten en het vaststellen van het nieuwe voorschot. En mogelijk is er wel behoefte aan extra diensten. Als minimaal 70% van de bewoners het met een voorstel voor zo’n extra dienst eens is, dan voeren we dat in.

Alle benodigde formulieren en folders vind je hier terug

Folders;

Alles over huurtoeslag
Geldzorgen? Samen komen we er wel uit!

Formulieren;

Aanvragen doorlopende machtiging
Huurbetaling via iDeal
Intrekken machtiging

Download huurbetaling