Resultaten
Alles over huuropzegging

Als je je huur wilt opzeggen, dan kun je dit elke dag van de maand doen. Je hebt wel een opzegtermijn van één maand, die ingaat op de dag dat wij je opzegformulier hebben ontvangen.

Hoe zeg je de huur op?

Je dient je huur dus minimaal een maand voordat je vertrekt op te zeggen. Eerder mag natuurlijk ook. Ook de dag/datum per wanneer je je huurcontract wilt laten ontbinden, die bepaal je zelf. Dat hoeft dus niet per se op de eerste of vijftiende van de maand te zijn. Het enige waar je rekening mee moet houden is dat de laatste dag van je contract niet in een weekend of op een feestdag mag vallen.

Voor het opzeggen van je huur gebruik je het onderstaande formulier ' huuropzegging'. Hieronder lees je ook welke formulieren je dient te gebruiken in geval van overlijden, of bij het beëindigen van je relatie. Vermeld op het formulier altijd je nieuwe adres. En ben je getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan, dan moeten jullie de opzegging allebei tekenen. Ook als je samenwoont en je partner officieel medehuurder is.Zodra de huur is opgezegd, is de beëindiging van je huurovereenkomst definitief! Zorg dus wel dat je zeker bent van je besluit. Je ontvangt binnen een week na ontvangst van je opzegging een bevestigingsbrief van ons.

Hoe laat je de woning achter?

Bij de bevestiging van je huuropzegging ontvang je ook de precieze regels voor het opleveren van je woning. Ga er in elk geval vanuit dat je je woning helemaal leeg, ontruimd en schoon oplevert. Onder “schoon” staan we minimaal gestofzuigd, ramen gewassen, hout- en tegelwerk vetvrij gemaakt, sanitair ontdaan van kalk- en urineaanslag, tuin en/of balkon vuil- en onkruidvrij gemaakt en de berging geveegd. Heb je ook een achterpad of galerij, zorg dan dat deze ook onkruidvrij en geveegd is. Daarna lever je je sleutels óp of vóór je laatste huurdag zelf in bij de Trudowinkel. Gebruik daarvoor de sleutelenvelop, die we meezenden met de bevestigingsbrief.

Sterfgeval

In het treurige geval dat de hoofdhuurder overlijdt, wordt de (eventuele) medehuurder automatisch hoofdhuurder. Dan heb je daar in elk geval geen omkijken naar. Breng ons met het onderstaande formulier '(gedeeltelijke) huuropzegging bij overlijden' bij overlijden wel op de hoogte van het overlijden, zodat je geen foutief geadresseerde correspondentie van ons zult ontvangen.

Ben je als achterblijvende bewoner geen medehuurder, maar je was wel van plan om een duurzame gemeenschappelijke huishouding te gaan voeren, dan kun je de woning in elk geval de eerste zes maanden na overlijden blijven huren. Wil je de huurovereenkomst dan op jouw naam voortzetten, dan moet je hiervoor binnen die zes maanden een verzoek indienen bij ons.

Mocht dit verzoek overigens afgewezen worden, dan kun je als achterblijvende bewoner binnen eerdergenoemde periode van zes maanden naar de kantonrechter stappen.

Erfgenamen

Ben je erfgenaam van de overleden huurder, maar woonde je niet in de woning, dan heb je geen recht op voortzetting van de huurovereenkomst. Als de overleden huurder de enige bewoner was en de erfenis is verworpen, dan eindigt de huurovereenkomst automatisch aan het eind van de tweede maand na overlijden. Als je de erfenis (zuiver) hebt aanvaard, verwacht Trudo van je dat je de huurovereenkomst opzegt (met het onderstaande formulier ' huuropzegging bij overlijden').  Je kunt als erfgename dan de huurovereenkomst op iedere werkdag van de maand opzeggen, met een minimale opzegtermijn van 1 maand. Tot dat moment dien je als erfgenaam dan de huur te blijven betalen.

Ter verduidelijking: stel dat de huurder op 15 april overlijdt. De huur eindigt dan automatisch op 30 juni, tenzij je als erfgenaam de huur opzegt vóór 30 april. Dan betaal je slechts door tot 31 mei en bespaar je dus één maand huur.

Uit elkaar

Mochten jij en je (officiële) medehuurder uit elkaar gaan, dan kun je onderling afspreken wie in de woning mag blijven wonen. Als je medehuurder uit de woning vertrekt, dan moet dat aan de huurder en aan Trudo worden gemeld, in verband met de hoofdelijke aansprakelijkheid.

Als de hoofdhuurder vertrekt en de medehuurder wil in de woning blijven wonen, dan moet de hoofdhuurder de huurovereenkomst opzeggen (met het onderstaande formulier '(gedeeltelijke) huuropzegging), zodat de medehuurder daarna hoofdhuurder kan worden. Mochten jullie er samen niet uit komen, dan kun je de rechter vragen om te bepalen wie (voorlopig) in de woning mag blijven wonen.

Formulieren huuropzegging kun je hier vinden 

Huuropzegging bij overlijden
Huuropzegging
Beëindiging inwoning / samenwoning
Gedeeltelijke huuropzegging
Gedeeltelijke huuropzegging bij overlijden