Resultaten
Disclaimer

Website & E-mail disclaimer

Website disclaimer 

Gebruik van deze website geschiedt onder de volgende voorwaarden:

Er wordt veel zorg besteed aan de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van deze website. Trudo kan echter geen garanties geven over de juistheid daarvan en wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de vertoonde informatie. Trudo heeft het recht om informatie op de website te allen tijde te wijzigen. Teksten en afbeeldingen op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen slechts worden gebruikt, verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt indien daarvoor nadrukkelijk toestemming wordt verleend door Trudo.

De op deze website gebruikte teksten en afbeeldingen mogen niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden. Teksten en afbeeldingen (waaronder illustraties, logo’s en foto’s) van Trudo zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en mogen slechts worden gebruikt indien daarvoor nadrukkelijk toestemming is verleend. Bij de publicatie van afbeeldingen uit het ‘pers’ gedeelte geldt een verplichting tot naamsvermelding van de auteur/fotograaf. Bij de samenstelling van deze site hebben de makers getracht alle rechthebbenden te achterhalen. Diegenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, worden verzocht contact op te nemen.

Email disclaimer

Op alle door ons verzonden e-mail berichten is de volgende disclaimer van toepassing. 

De door Trudo verzonden e-mailberichten en eventueel bijgevoegde bijlage zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk of anderszins wettelijk beschermd.

Indien je niet de geadresseerde bent, verzoeken wij je dit bericht en enige bijlage daarbij aan de afzender terug te sturen en alle kopieën ervan te wissen en te vernietigen. Trudo is niet aansprakelijk voor virussen in dit e-mailbericht en/of enige bijlage.

Trudo kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van dit bericht.

Colofon

Concept and design
Marc Koppen
https://marckoppen.nl/

Website development
Blue Dragon
www.bluedragon-dt.nl