Resultaten
Alles over onze Denktank

‘Power to the People’ toont het belang dat we hechten aan inspraak van jou als huurder of Slimme Koper.

Van oudsher kun je bij Trudo als huurder al meedenken, meepraten en meebeslissen via bewonersorganisaties, terwijl het Klantenplatform Trudo adviseert over beleidsmatige onderwerpen die de individuele buurten en complexen overstijgen.

Trudo's Denktank
Trudo wil graag voldoende draagvlak bij haar bewoners creëren. Om relevante input van bewoners te verzamelen, hebben we de Trudo Denktank in het leven geroepen. Door middel van (minder formele) info- en discussieavonden kunnen betrokken bewoners zo ook hun stem laten horen. We willen namelijk dat besluiten en adviezen door een zo breed mogelijke bewonersafvaardiging worden onderschreven. Ook door ‘nieuwe’ bewoners als Slimmer Kopers, jonge lofthuurders en bijzondere klantgroepen.

Zodra het weer kan, gaan we weer Denktanks organiseren. 

 • Dat doen we themagewijs, zoals bijvoorbeeld over duurzaamheid of betaalbaarheid.
   
 • Bij deze Denktanks bespreken we visie en beleid, maar kunnen ook nieuwe ideeën worden aangedragen of activiteiten met het Klantenplatform worden georganiseerd. 
 • Bij deze Denktanks zoeken we per keer mensen die gemotiveerd zijn om met een thema mee te denken en er het liefst ook wat vanaf weten. 
   
 • We denken aan een vaste samenstelling van maximaal 7 bewoners en een goede mix van huurders en kopers van alle leeftijden. Naast Trudo bewoners zullen ook leden van het Klantenplatform van Trudo en medewerkers van Trudo aansluiten.
   
 • Aanmelden voor deze Denktanks is mogelijk zodra thema en data bekend zijn. We gaan vragen om een  korte motivatiebrief zodat we samen met het Klantenplatform een selectie kunnen maken.
   
 • Daarnaast blijven we voor het toetsen van jaarplannen en visies overkoepelende Denktanks organiseren voor huidige Denktank leden, nieuwe Denktank leden en deelnemers van het Digipanel. Hierbij kan iedereen dan digitaal óf live reageren.
   
 • De onderwerpen waar we ons het eerste op willen richten zodra het weer kan zijn: Leefbaarheid & Vitaliteit, Duurzaamheid en Betaalbaarheid en in juni 2021 zal er – indien mogelijk ook fysiek – weer een overkoepelende Denktank plaatsvinden over het jaarplan 2022.

Namens het Klantenplatform bereidt Trudo de Denktank-infoavonden voor. Samen met het Klantenplatform organiseren we deze inspraakavonden. Wil je meedenken, meld je dan aan door een e-mail te sturen naar denktank@trudo.nl. Je ontvangt dan een uitnodiging voor de volgende bijeenkomst van de Trudo Denktank.Meedenken? Meld je aan!