Resultaten
Alles over huurverhoging

Ieder jaar worden de huren in Nederland aangepast aan de stijging van kosten en de inflatie. Verhuurders mogen de huur één maal per jaar aanpassen en de Nederlandse overheid bepaalt hoeveel de huren maximaal mogen stijgen.  

Hier lees je meer over:

  • de huurverhoging
  • hoe je eventueel bezwaar kunt aantekenen 

Betaalbaar wonen bij Trudo

Bij Trudo vinden we het erg belangrijk dat wonen betaalbaar blijft. Daarom verhogen we onze huren ook dit jaar gemiddeld niet meer dan de wettelijke inflatiecorrectie van 2,3% (in 2022). Daarmee blijft de huurverhoging voor klanten van Trudo een stuk lager dan de huurverhoging die we van de overheid mogen vragen.

We doen dit volgens de afspraken die we hebben gemaakt met het Klantenplatform van Trudo. Ook sluiten we hiermee aan op de afspraken die de Woonbond en Aedes hebben vastgelegd in het Sociaal Huurakkoord van 2018. 

We stellen huurders al tientallen jaren in staat om een huurverhoging te krijgen die gelijk is aan de inflatie, 95% van onze huren ligt onder de eerste aftoppingsgrens (€ 633,25 in 2022) en we verduurzamen onze woningen zónder huurverhoging. We streven namelijk naar zo laag mogelijke woonlasten voor jou.

Huurders in sloopgebieden

Voor huurders die in gebieden wonen waar gesloopt gaat worden en waar een concrete sloopdatum is aangezegd, verhogen we de huur niet. Deze huurders, plus de huurders in bezit van een leegstandscontract, krijgen dus helemaal geen huurverhoging.

Hoe wordt de huurverhoging berekend?

Om de huurverhoging te bepalen wordt de kale huur op 30 juni vermenigvuldigd met het in de brief genoemde huurverhogingspercentage. Dit is bij al onze huurders maximaal gelijk aan de wettelijke inflatiecorrectie van 2,3% (in 2022). De uitkomst hiervan wordt opgeteld bij de huur van 30 juni en vormt daarmee de kale huur die wij vanaf 1 juli bij onze huurders in rekening brengen.

Een rekenvoorbeeld:

Bedraagt de kale huur op 30 juni € 618,96 dan wordt het bedrag van de verhoging bepaald door € 618,96 te vermenigvuldigen met 2,3%. Als berekening ziet dat er als volgt uit: € 618,96 × (2,3/100) = € 14,24. De huurverhoging per 1 juli is daarmee € 14,24.

Vanaf 1 juli brengen wij daarom € 633,20 (€ 618,96 + € 14,24) in rekening.

Bezwaar huurverhoging

Zoals bij elke woningcorporatie worden onze huurprijzen jaarlijks per 1 juli verhoogd. We proberen deze verhoging tot een absoluut minimum te beperken en doen dit volgens heldere en eerlijke afspraken (o.a. met het Klantenplatform). Toch kan het zijn dat je het niet eens bent met de opgelegde huurverhoging. Je kunt dan bezwaar aantekenen tegen de huurverhoging, al heb je daar wel een geldige reden voor nodig. Geldige redenen voor bewaar zijn:

  • door de huurverhoging overschrijdt je huur de maximale huurprijsgrens op basis van het woonwaarderingsstelsel;
  • er loopt een procedure huurverlaging op grond van onderhoud bij de Huurcommissie, of de Huurcommissie heeft hierover al een uitspraak gedaan;
  • Trudo wil binnen twaalf maanden na de laatste huurprijswijziging de huur opnieuw wijzigen (let op: dit geldt voor de kale huur, niet voor de maandelijkse voorschotten voor de servicekosten);
  • het voorstel voor huurverhoging kwam te laat; dit dient twee maanden voor het ingaan van de huurverhoging bij je binnen te zijn;
  • de huurverhoging is hoger dan wat wettelijk is toegestaan;
  • er staan onjuistheden in het voorstel huurverhoging.

Je kunt overigens geen bezwaar maken tegen de huurverhoging wanneer er sprake is van onderhoudsgebreken. Heb je bezwaar tegen de verhoging omdat je woning qua onderhoud ernstige gebreken heeft, dan kun je bij de Huurcommissie een tijdelijke huurverlaging aanvragen. Dat kan het hele jaar door. Voor meer informatie hierover: kijk op www.huurcommissie.nl

Bezwaar maken met modelbrief

Is één van de hierboven opgesomde redenen van toepassing op jouw situatie, download dan de modelbrief Bezwaarschrift Jaarlijkse Huurverhoging en stuur deze vóór 1 juli naar ons op, Postbus 360, 5600 AJ te Eindhoven, of e-mail de brief naar wonen@trudo.nl

We onderzoeken je bezwaar uiterst zorgvuldig. Blijkt het dat we inderdaad een fout hebben gemaakt en heb je dus met een geldige reden bezwaar gemaakt tegen de huurverhoging, dan nemen we onmiddellijk contact met je op en passen we het huurverhogingsvoorstel aan. Als we het niet met je bezwaar eens zijn, dan sturen we je bezwaarschrift door naar de onafhankelijke Huurcommissie, die vervolgens binnen zes weken uitspraak zal doen. Zolang de Huurcommissie nog geen uitspraak heeft gedaan, hoef je de verhoging van de huur niet te betalen. Natuurlijk dien je wel gewoon je oude huurbedrag te betalen. Mocht de Huurcommissie ons echter in het gelijk stellen, dan zal je alsnog de niet-betaalde huurverhoging moeten voldoen.

Bezwaar ná 1 juli?

Wil je na 1 juli nog bezwaar maken tegen de huurverhoging, neem dan direct contact op met de Huurcommissie. Dat wil zeggen: als je de huurverhoging nog niet hebt betaald! Heb je die verhoging wel al betaald, dan ben je namelijk juridisch gezien akkoord gegaan met de verhoging.

Heb je de huurverhoging van juli niet betaald, dan ontvang je voor 1 oktober alsnog een (aangetekende) brief met het huurverhogingsvoorstel. Je kunt dan nog tot 1 november bezwaar aantekenen bij de Huurcommissie. Tot die tijd zal je niet aangemaand worden voor het huurverhogingsbedrag, maar natuurlijk wel voor de oude huurprijs.