Resultaten
Alles over ons Klantenplatform

Het Klantenplatform is het overkoepelende orgaan van alle huurders en Slimme Kopers van Sint Trudo.

Het Klantenplatform bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden. Het Klantenplatform adviseert Sint Trudo met name over beleidsmatige zaken. Onderwerpen die de leefbaarheid op buurt- of complexniveau aangaan komen aan bod in de overleggen met de bewonerscomités.

Prestatieafspraken

Sint Trudo maakt elk jaar concrete prestatieafspraken met het Klantenplatform. Hierin wordt onder andere vastgelegd welke onderwerpen er in het komende jaar op de agenda van het Klantenplatform moeten komen. Daarnaast is vastgelegd hoe wij als woningcorporatie het functioneren van het Klantenplatform ondersteunen.

Opschoonbudget

Het opschoonbudget wordt gebruikt om buurtconciërges te betalen die actief zijn in diverse buurten. Daarnaast worden uit dit budget eenmalige activiteiten van (georganiseerde) bewoners ondersteund die gericht zijn op het schoonhouden van de buurt of het complex. Hiervoor zijn voorwaarden vastgelegd in een reglement. Dit sinds 2016 bestaande opschoonbudget wordt beheerd door het Klantenplatform.

Vergaderagenda

Het Klantenplatform vergadert vier keer per jaar met Sint Trudo. De onderwerpen die dan op de agenda staan zijn:

 • jaarrekening en accountantsverklaring Sint Trudo;
 • begroting Sint Trudo;
 • jaarverslag Sint Trudo;
 • volkshuisvestingsverslag;
 • kwartaalrapportages;
 • begroting en budget Klantenplatform;
 • jaarverslag Klantenplatform;
 • ontwikkeling Klantenplatform;
 • diverse prestatieafspraken:
  • tussen bestuur en RvC;
  • tussen Sint Trudo en gemeente;
  • tussen Sint Trudo en Klantenplatform;
  • tussen Klantenplatform en bewonerscomités.
 • huurbeleid (convenant);
 • leefbaarheidsfonds;
 • integrale wijkvernieuwing;
 • maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • seniorenbeleid.

Zelf een bewonerscomité oprichten?

Wil je ook meer invloed op het beleid van Sint Trudo en wil je samen met medebewoners een bewonerscomité oprichten, kijk dan op de website van het Klantenplatform. Je vindt daar onder het kopje ‘Bewonersorganisatie’ een stappenplan waarin duidelijk omschreven staat hoe je een bewonerscomité opricht.