Resultaten
Alles over ons Klantenplatform

Het Klantenplatform is het overkoepelende orgaan van alle huurders en Slimme Kopers van Trudo.

Het Klantenplatform bestaat uit maximaal 9 leden. Het Klantenplatform adviseert Trudo met name over beleidsmatige zaken. Onderwerpen die de leefbaarheid op buurt- of complexniveau aangaan komen aan bod in de overleggen met de bewonerscomités.

Samenstelling Klantenplatform Trudo

Het Klantenplatform van Trudo bestaat uit de volgende leden:


Henk Nihot

Ik ben Henk Nihot en woon al meer dan 45 jaar in de Sintenbuurt waarvan 40 in de van Ennettenstraat. Ik zit al jaren bij Trudo in de denktank en heb met veel plezier meegedacht en hoop nu als lid van het Klantenplatform, met als speciale opdracht leefbaarheid en vitaliteit ((samen met Ria), ook voor de medebewoners alsmede voor Trudo een positieve bijdrage te kunnen leveren!

 


Wim Baltussen

Mijn naam is Wim Baltussen (bouwjaar 1954). Sinds half jaren '80 ben ik Trudo-huurder in de Kruidenbuurt. Met ziel en zaligheid stortte ik me in de verwikkelingen rond de sloop/nieuwbouw van de Kruidenbuurt. De belangen van de bewoners stonden daarbij op de eerste plaats. Zo heb ik Trudo leren kennen als een prettig eigenwijze corporatie. Dat beviel. En dat bevalt nog steeds. 'Supporting people', met onder andere de nadruk op woonlastenverlaging, vind ik een heel sterk punt van Trudo. Dat wil ik graag zo houden cq. versterken. Ik ben secretaris van het Klantenplatform en hou me daarnaast bezig met duurzaamheid.

 


Britta Hulshof-Cats

Mijn naam is Britta Hulshof-Cats, wonend in de Generalenbuurt in een slimmerkopen appartement. Als penningmeester van het klantenplatform, richt ik mij niet alleen op mee financiën van het Klantenplatform zelf maar ook probeer ik samen met Trudo te zorgen dat bewonersorganisatie de middelen hebben om van onze wijken, wijken te maken en houden waar we trots op kunnen zijn.

 


Piet van Benthem

Mijn naam is Piet van Benthem. Naast voorzitter van het Klantenplatform (vanaf 1 april 2021) ben ik voorzitter van de bewonersvereniging Loftbewoner-S op Strijp-S, waar ik sinds acht jaar woon. Ik vind het belangrijk dat de belangen van de huurders en Slimmer Kopers van Trudo zo goed mogelijk behartigd worden. Mijn doel is er voor te zorgen dat er zo min mogelijk ‘ruis’ is tussen beleid & visie van Trudo enerzijds en de wensen en behoeftes van de klanten anderzijds. Dat doel probeer ik te bereiken door met zo veel mogelijk klanten en medewerkers van Trudo te praten en de zaken in balans te brengen. Uiteraard doe ik dat niet alleen; mijn mede-bestuursleden zijn daarbij essentieel.

 

 
Wilma van Polen

Ik ben Wilma van Polen. Vanaf het begin ben ik actief betrokken geweest bij de herstructurering van de Kruidenbuurt in de jaren 90. Als bewonersorganisatie hebben we gestreden om zoveel mogelijk betaalbare woningen terug te krijgen en een goed sociaal plan. Verder ben ik bestuurslid van de VVE binnentuin. Sinds vorig jaar ben ik lid van het Klantenplatform en heb het thema duurzaamheid en energietransitie hoog in mijn vaandel staan.

 


Alime Gokmen

Ik ben Alime Gökmen en woon al 25 jaar in Woensel-West. Eerst samen met mijn ouders, sinds 2005 samen met mijn man en kinderen. Ik ben hier opgegroeid en mijn kinderen gaan ook hier opgroeien. Dat vind ik heel erg bijzonder. Ook om te zien hoe Woensel-West aan het veranderen is. Ik ben sinds kort lid van het Klantenplatform. Daarmee wil ik ook betrokken zijn bij de ontwikkelingen van Trudo en ben ik verantwoordelijk voor het thema Betaalbaarheid. 

 


Paul Leuvering

Mijn naam is Paul Leuvering. Ik ben een slimmer koper uit de Bennekel. Huisvader en doe veel vrijwilligerswerk in de wijk. Ik ben mede verantwoordelijk voor het thema duurzaamheid.

 

Prestatieafspraken

Trudo maakt elk jaar concrete prestatieafspraken met het Klantenplatform. Hierin wordt onder andere vastgelegd welke onderwerpen er in het komende jaar op de agenda van het Klantenplatform moeten komen. Daarnaast is vastgelegd hoe wij als woningcorporatie het functioneren van het Klantenplatform ondersteunen.

Vergaderagenda

Het Klantenplatform vergadert vier keer per jaar met Trudo. De onderwerpen die dan op de agenda staan zijn:

 • jaarrekening en accountantsverklaring Trudo;
 • begroting Trudo;
 • jaarverslag Trudo;
 • volkshuisvestingsverslag;
 • kwartaalrapportages;
 • begroting en budget Klantenplatform;
 • jaarverslag Klantenplatform;
 • ontwikkeling Klantenplatform;
 • diverse prestatieafspraken:
  • tussen bestuur en RvC;
  • tussen Trudo en gemeente;
  • tussen Trudo en Klantenplatform;
  • tussen Klantenplatform en bewonerscomités.
 • huurbeleid (convenant);
 • leefbaarheidsfonds;
 • integrale wijkvernieuwing;
 • maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • seniorenbeleid.

Zelf een bewonerscomité oprichten?

Wil je ook meer invloed op het beleid van Trudo en wil je samen met medebewoners een bewonerscomité oprichten, kijk dan op de website van het Klantenplatform. Je vindt daar onder het kopje ‘Bewonersorganisatie’ een stappenplan waarin duidelijk omschreven staat hoe je een bewonerscomité opricht.