Resultaten
Woningruil & voorkeursrecht bij verhuizen

Mocht je willen verhuizen naar een andere huurwoning, dan zijn er een aantal mogelijkheden. Bij woningruil kun je onder voorwaarden van huis ruilen met een andere huurder van een sociale huurwoning.

Weet je van een (kleinere) woning in je eigen buurt die binnenkort vrij komt en zou je graag daar gaan wonen, dan kun je dus eventueel voorrang op die woning krijgen: het voorkeursrecht bij verhuizen. Deze regeling geldt enkel voor huurders vanaf 55 jaar.

Woningruil

Als huurder van Trudo mag je met iemand anders van woning ruilen. Misschien wil je wel een grotere woning, of juist een kleinere. En die andere woning kan van Trudo zijn, maar het kan ook een woning van een andere verhuurder zijn. Als beide huurders én verhuurders maar schriftelijk akkoord gaan met de woningruil.

Een nieuwe huurprijs!

Eigenlijk is woningruil hetzelfde als gewoon verhuizen. Je tekent dus een nieuw huurcontract, met een nieuwe huurprijs. Deze kan lager, maar ook hoger zijn dan de huur die je nu betaalt. Zo is het niet ongebruikelijk dat een huurder die al geruime tijd in een woning woont, een huur betaalt die eigenlijk te laag is. Dat komt doordat verhuurders de huur maar met een beperkt percentage mogen verhogen per jaar. Als de woning echter opnieuw wordt verhuurd – wat bij woningruil juridisch gezien gebeurt – dan zal de huurder de huurprijs vragen die op dat moment past bij de woning. En die kan dus een stuk hoger liggen dan de huidige huurprijs. Vraag bij je nieuwe verhuurder dus eerst goed na hoeveel huur je voor de ruilwoning moet gaan betalen.

Voorwaarden

Als jij het eens bent met de andere huurder over de woningruil, dan werkt Trudo in de meeste gevallen mee. De voorwaarden waaraan de ruil moet voldoen zijn:

 • je bent minimaal één jaar huurder bij Trudo.
 • zowel jij als de nieuwe huurder hebben de huur in het verleden altijd op tijd betaald;
 • zowel jij als de nieuwe huurder hebben in de afgelopen vijf jaar geen overlast veroorzaakt;
 • degene met wie je ruilt, moet wel voldoen aan een aantal aanvullende voorwaarden die voor onze woningen gelden; denk hierbij aan een eventueel leeftijdscriterium, of dat de woning wel moet passen bij de huishoudsituatie;
 • degene met wie je ruilt moet voldoen aan het inkomenscriterium;
 • jullie gaan beide schriftelijk akkoord met de ruil; hiervoor dien je allebei een aparte akkoordverklaring in te vullen en ondertekenen;
 • de woningcorporatie die de andere woning verhuurt dient ook akkoord te gaan met de woningruil;
 • je woont niet, op basis van een leegstandcontract, in een (toekomstige) sloopwoning;
 • je hebt belangrijke redenen waarom je een andere huurwoning wilt (dit is situatieafhankelijk, maar een voorbeeld kan zijn dat je dichterbij je ouders wilt wonen vanwege mantelzorg, of dat je huidige huur te hoog is).

Net als bij een gewone verhuizing

Bij woningruil teken je een nieuw huurcontract voor minimaal één jaar. Daarnaast volgen we de reguliere procedures die gelden bij huuropzegging. Dat houdt dus in dat Trudo de woning waarvan je de huur opzegt komt inspecteren, waarna met jou afspraken worden gemaakt over herstel van eventuele schade en het ongedaan maken van veranderingen.

Waar vind je ruilkandidaten?

Woningruil is iets tussen jou en een andere huurder. Wij bemiddelen daar niet in. Trudo komt pas in beeld als je zelf een kandidaat gevonden hebt. Ruiladvertenties vind je in kranten en weekbladen en via websites als www.homeswap.nl.

Voorkeursrecht bij verhuizen voor 55-plussers

Wil je in je eigen buurt een andere vrijkomende woning gaan huren, dan kun je onder bepaalde voorwaarden voorrang krijgen op deze woning. Mogelijk wil je wel kleiner gaan wonen, omdat je kinderen het huis uit zijn. Een leuk appartementje in de buurt is dan misschien een oplossing, waarna we jouw (eengezins)woning weer aan iemand anders kunnen verhuren of verkopen (via Slimmer Kopen). Hierdoor is dit voorkeursrecht een eerlijke regeling, omdat het jou als huurder kan helpen, zónder dat dit de doorstroom op de woningmarkt belemmert. Er komen namelijk niet minder sociale huur-of koopwoningen beschikbaar.

Met voorrang naar een andere huurwoning van Trudo verhuizen kan als je voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • Je hebt een huurovereenkomst met Trudo voor onbepaalde tijd.
 • Wanneer je verhuist, blijft er niemand in de huidige woning wonen.
 • Minimaal één van de huurders is 55 jaar of ouder.
 • Trudo geeft een positieve verhuurdersverklaring af. 
 • Je hebt interesse in één of meerdere specifieke woningen van Trudo.
 • De nieuwe woning is passend.
 • Je hebt niet eerder gebruikgemaakt van het voorkeursrecht.

Trudo kan in bepaalde situaties afwijken van de voorkeursregeling, bijvoorbeeld omdat de woning van jouw voorkeur al bestemd is voor een woningzoekende met een medische urgentie. 

Voor vragen of hulp op het gebied van wonen of het vinden van woonruimte kun je ook terecht bij het Seniorenpunt. Kijk voor meer informatie op www.seniorenpunt.nl.

Geen lange wachtlijst

Wil je in een specifiek complex van Trudo (gaan) wonen? Dan kun je dit bij ons aangeven. Wij plaatsen je dan op een wachtlijst voor dit complex en gaan voor je op zoek naar een geschikte woning. Wil je gebruik maken van dit voorkeursrecht, neem dan contact op met onze woonconsulent. Als er meerdere mensen een optie hebben genomen op een woning, dan geldt de inschrijfduur: wie het eerst komt, die het eerst maalt. Dat lijkt ons zowel eerlijk als duidelijk.

Downloads woningruil