Resultaten
Volmacht voor huurders

Slimme Kopers in een grondgebonden woning zijn volledig baas in eigen huis. En in een appartementencomplex beslissen kopers mee in de Vereniging van Eigenaren (VvE). Maar hoe kunnen huurders in een appartementencomplex meebeslissen over de gemeenschappelijke ruimten?

Om aan deze wens van huurders te voldoen kunnen zij via een volmacht meebeslissen in de VvE. Wij geven onze stem als eigenaar dus aan jou als huurder.

Individuele volmacht voor elke huurder

Als huurder krijg je zo een individuele volmacht in de VvE voor je eigen appartement. Dit geldt voor complexen die beheerd worden door vb&t VvE-diensten (ongeveer 90% van onze complexen). De reden voor deze eis is dat je dan toegang kunt krijgen tot het automatiseringssysteem van vb&t (Twinq). Via dat systeem kun je digitaal, makkelijk en efficiënt alle VvE-stukken inzien en vergaderuitnodigingen ontvangen, zodat we je niet alles per post hoeven toe te sturen.

Voorwaarden

Naast bovenstaande eisen geldt er nog een aantal voorwaarden rondom deze volmacht:

 • herroepbaar en eindig
  De volmacht is door Trudo te herroepen en vervalt automatisch bij het beëindigen van je huurcontract;
 • op tijd aanwezig
  Als gevolmachtigde dien je kort vóór het begin van de VvE-vergadering aanwezig te zijn, anders gaat je volmacht voor die vergadering weer naar Trudo. Zo voorkomen we dat er te weinig gevolmachtigden aanwezig zijn om beslissingen te kunnen nemen;
 • alleen voor VvE-zaken
  Deze volmacht geldt voor alle beslissingen die bewoners – zowel kopers als huurders – samen in de VvE moeten nemen, maar niet over zaken die met de relatie tussen huurders en Trudo te maken hebben (zoals huurcontract, huurbeleid en huurincasso);
 • redelijke besluiten
  Kopers en huurders hebben dezelfde belangen als het gaat om zaken als het huishoudelijk reglement, veiligheid, leefbaarheid en de kwaliteit en kosten van bepaalde diensten. We verwachten van onze huurders dan ook een redelijke houding als in de vergadering beslissingen worden genomen. Om te voorkomen dat anderen (kopers, huurders of Trudo) de dupe kunnen worden van beslissingen, moeten besluiten die in de VvE-vergadering worden genomen ‘redelijk en billijk’ zijn. Bij echt onacceptabele besluiten zal Trudo haar volmacht herroepen en de VvE verzoeken een nieuwe vergadering uit te schrijven.
  Dit middel zullen we vanzelfsprekend zeer terughoudend inzetten. We zullen vooral handelen als we van bewoners horen dat bepaalde genomen besluiten volstrekt onacceptabel zijn;
 • persoonlijk
  Doordat de volmacht persoonlijk is, kun je deze niet overdragen aan iemand anders. Hiermee voorkomen we dat iemand volmachten gaat verzamelen om in de VvE-vergadering zijn of haar zin door te drukken;
 • geen post maar e-mail
  Trudo geeft jou als huurder graag een volmacht, maar dan moet je daar wel iets voor terug doen. Alle communicatie tussen vb&t VvE-diensten en jou als gevolmachtigde verloopt via e‑mail. Dat betekent ook dat je er zelf voor moet zorgen dat het juiste e-mailadres is opgeslagen in automatiseringssysteem Twinq (van vb&t). En als je zelf geen e-mailadres hebt, gebruik dan dat van een kennis, zoon of dochter. Controleer goed of je op de juiste manier in Twinq geregistreerd staat, want zonder juist e-mailadres kan vb&t VvE-diensten je geen vergaderuitnodiging en andere stukken toesturen. Want om werk en kosten te besparen, gebeurt dat niet via de post.