Verzoek om huisbewaring

Met dit formulier doet u een verzoek tot huisbewaring. Onze medewerker klanten zal bij ontvangst contact met u opnemen.

Uw gegevens:
Voorletter(s) huurder: *
Voornamen (voluit) huurder: *
Achternaam huurder: *
Geboortedatum & geboorteplaats: *
Voornamen medehuurder:
Achternaam medehuurder:
Adres: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Telefoonnummer: *
E-mailadres: *
Gegevens huisbewaring
Nieuw adres: *
Nieuwe postcode: *
Reden van huisbewaring: *
Duur van huisbewaring: *
Startdatum huisbewaring: *
Einddatum huisbewaring: *

Huisbewaarder:

Voorletter(s): *
Voornamen (voluit): *
Achternaam: *
Geboortedatum & geboorteplaats:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer: *
E-mailadres: *
Relatie tot huurder: *

U heeft pas toestemming van Trudo voor huisbewaring na ontvangst van een schriftelijke bevestiging hiervan.

Plaats: *
Datum: *
Documenten

Bewijslast voor de termijn van afwezigheid (bijv. arbeidsovereenkomst, studieovereenkomst, of reisbescheiden zoals tickets waaruit de duur van de afwezigheid blijkt):

(pdf, word, jpg)
Bevestiging
Code: 908
Typ de code over: *
* verplichte velden