HOME > Ik zoek een woning > Huurwoning > Toewijzing sociale huurwoningen

Nieuwe regels in toewijzen sociale huurwoningen.

Bent u opzoek naar een sociale huurwoning? En heeft u een inkomen onder de grens van de huurtoeslag ? Dan moet u rekening houden met de nieuwe regels voor het toewijzen van sociale huurwoningen.

Woningcorporaties moeten namelijk per 1 januari 2016 woningen toewijzen volgens de nieuwe regels voor het “passend toewijzen”. Dit betekent in principe dat huishoudens met recht op huurtoeslag een woning toegewezen moeten krijgen met een huur onder de zogenaamde aftoppingsgrenzen (rond € 600,-).

Let op: de nieuwe toewijzingsregels gelden alleen voor nieuwe huurcontracten met een kale huur tot
€ 710,68. Verhuist u niet of heeft u een hoger inkomen, dan verandert er voor u niets.

Wat betekent dit voor u?
Als u met uw inkomen recht heeft op huurtoeslag, dan kunt u in onderstaande afbeelding zien op welke woning uit ons woningaanbod u mag reageren. Hierbij tellen inwonende kinderen mee voor het bepalen van de huishoudgrootte. Hun inkomen telt daarentegen niet mee voor het bepalen van het (gezamenlijke) jaarinkomen.

Hieronder ziet u per situatie wat passend toewijzen voor u betekent (cijfers 2016). De maximale huurprijs die u ziet staan, is de kale huurprijs. Dat betekent dat eventuele servicekosten bovenop de huur wel boven deze grens uit mogen komen.

Toewijzing sociale huurwoningen


Waarom passend toewijzen?
De kerntaak van een woningcorporatie is het huisvesten van mensen met lage inkomens. Een eenduidige en goed toetsbare norm zorgt ervoor dat de mensen met de laagste inkomens de woningen krijgen toegewezen met een voor hen betaalbare huur. Dit moet voorkomen dat huurders snel in betalingsproblemen komen en dat het bedrag dat het Rijk moet uitgeven aan huurtoeslag te hoog oploopt.

Passend toewijzen maakt onderdeel uit van de nieuwe Woningwet, waardoor woningcorporaties verplicht zijn om zich aan de nieuwe toewijzingsregels te houden.