Resultaten
Alles over Sint Trudo

We zijn een Eindhovense woningcorporatie die net effe anders is. Met bijzondere projecten, vernieuwende producten en grensverleggende initiatieven doen we van ons spreken. Daarbij staat niet het vastgoed centraal, maar de mensen die we huisvesten. 

Onze Missie

‘Supporting People’ is onze missie: het hogere doel dat Sint Trudo bestaansrecht geeft. We willen mensen die vooruit willen in het leven ondersteunen of faciliteren. Hierbij hanteren we een breder perspectief dan alleen het wonen. Samen met de vele partijen in ons netwerk beoogt Sint Trudo sociale stijging te faciliteren op vier maatschappelijke ladders: wonen, leren, werken en vrije tijd. In de uitvoering nemen we in dat netwerk uiteraard met name het wonen voor onze rekening.

Onze Kernwaarden

De kernwaarden van Sint Trudo zijn ‘Innovatief’, ‘Lef’ en ‘Verbindend’.

Innovatief

Innovatief betekent het inslaan van nieuwe wegen, het voortdurend zoeken naar vernieuwing. Vooral in het creëren van nieuwe toegevoegde waarde voor onze bewoners én de stad. Sint Trudo wil als innovatieve corporatie naar buiten treden. Aanvankelijk zochten we deze vernieuwing vooral in nieuwe producten en diensten: in de ‘Flexwoning’, ‘Huurgarant’ en ‘Huurzeker’. Innovatieve producten en programma’s die mede de weg hebben gebaand richting het succesvolle Slimmer Kopen®.

De kernwaarden van Sint Trudo zijn ‘Innovatief’, ‘Lef’ en ‘Verbindend’.

Qua diensten zijn we onderscheidend met bijvoorbeeld de woonondersteuning die we bieden aan Bijzondere Klanten. En geleidelijk zijn we ook in onze processen en projecten tot belangrijke vernieuwingen gekomen. Projecten als De Lichttoren, Strijp-S, Eikenburg en de stedelijke vernieuwing in de Kruidenbuurt en Woensel-West kunnen zeker als innovatief worden aangemerkt. Sint Trudo doet het anders: innovatief.

Lef

Door de randen van het speelveld op te zoeken en daarmee kansen te creëren, toont Sint Trudo haar lef. Met onze uitgestoken nek en ons hoofd boven het maaiveld ondernemen we proactief en creatief, waarmee we de gecreëerde kansen ook benutten. Met durf, maar net zo goed beheerst. We slaan andere wegen in en zijn bereid risico’s te nemen; zij het weloverwogen en gecalculeerd. Sint Trudo durft anders te zijn: met lef.

Verbindend

We brengen uiteenlopende organisaties en mensen bij elkaar om een klus te klaren, zonder daar noodzakelijkerwijs zelf deel van uit te maken. Sint Trudo brengt verbindingen tot stand om de leefbaarheid in wijk en stad te verbeteren, om bewoners een kans te geven zich te ontwikkelen en te stijgen op de maatschappelijke ladder en om een boeiend cultureel klimaat te stimuleren.

We brengen nieuwe huurders (inplaatsers) en kinderen samen in Woensel-West en we brengen huurders samen met statushouders, in een rol als mentor/verbindingsofficier. We werken samen met een partij die werk- en dagbesteding organiseert voor dak- en thuislozen, et cetera. Door continu de verbinding te zoeken en netwerken van organisaties en mensen te organiseren kunnen we ambities realiseren met een veel breder perspectief van enkel het wonen.

Onze Visie

Door het net effe anders te doen, wil Sint Trudo het verschil maken voor haar bewoners en voor de stad. In onze meest recente visie ‘Overstag Gaan’ hebben we vier thema’s benoemd waarmee we expliciet toegevoegde waarde voor bewoners en stad willen creëren.

Lees hier alles over onze visie.

Onze organisatie

De oorsprong van onze corporatie ligt in 1916, toen woningvereniging Sint Trudo werd opgericht. De huidige Stichting Sint Trudo ontstond in 1994, uit een fusie tussen Sint Trudo en het gemeentelijk woningbedrijf.

Lees hier alles over onze organisatie, of ga direct naar;

Onze vacatures

Bij Sint Trudo werken we met mensen die hun professionaliteit koppelen aan een sociaal hart, want enkel dan kunnen we als woningcorporatie mensen écht ondersteunen.

Werken bij Sint Trudo? Bekijk dan hier onze vacatures.

Onze publicaties

Opzoek naar meer achtergrondinformatie? Bekijk dan hier onze publicaties.