Resultaten
di 23 apr 2024

‘We kunnen deze problemen alleen aanpakken als we ons verenigen’

Trudo sluit aan bij Brainport voor Elkaar

Een alarmerend woningtekort en toenemende kansenongelijkheid: maatschappelijke opgaven die we volgens Edwin Jansen, bestuurder bij Trudo, samen op moeten pakken. Dat is dan ook de reden dat Trudo zich als eerste woningcorporatie heeft aangesloten bij Brainport voor Elkaar. 'Over deze samenwerking hoefden we niet lang na te denken.'

Het doel van Brainport voor Elkaar sluit volgens Edwin perfect aan bij de visie die Trudo eind 2023 heeft vastgesteld voor de periode 2024 - 2028: Supporting People. Let’s Innovate! ‘We geloven niet dat we de oplossingen van gisteren kunnen gebruiken voor de problemen van vandaag en morgen. We móeten wel vernieuwen. Daarnaast zijn de problemen in de Brainportregio groot. Op één vrijgekomen woning reageren gemiddeld meer dan 550 mensen. Maatschappelijke organisaties kunnen nauwelijks aan personeel komen én kinderen staan op de wachtlijst voor de opvang en de voetbalclub. Onze regio knelt aan alle kanten en we kunnen deze problemen alleen aanpakken als we ons verenigen. En we moeten daarbij expertise van buiten naar binnen halen.’

Landschap van initiatieven

Trudo, dat 5.500 sociale huurwoningen verhuurt en meer dan 4.000 woningen met Slimmer Kopen® verkocht heeft, wil meer doen dan zorgen voor een betaalbaar en fijn (t)huis. ‘We hebben ook een belangrijke rol als het gaat om de leefbaarheid in een wijk of stad.’ Op dat gebied gebeurt er al van alles, vertelt Edwin. ‘Er zijn al enorm veel mooie initiatieven op het gebied van welzijn, zorg, cultuur en onderwijs. Maar waar zit de regie? Hebben we dit wel efficiënt ingericht? En bij wie moet je zijn? Na maanden inventariseren zag ik in 2023 door de bomen het bos niet meer. Daarom ben ik zo blij met de vereniging Brainport voor Elkaar. Ik hoop dat regie en samenwerking zodoende goed gaat lopen de komende jaren. Om zo de leefbaarheid en inclusiviteit in onze stad samen te vergroten. En om op een slimme manier ervoor te zorgen dat iedereen kan meeprofiteren van het succes van deze regio, ongeacht je inkomen, achtergrond of opleiding.’

Sleutel naar minder segregatie

De komende jaren blijft Trudo investeren in betaalbare woningen in de stad. ‘We willen niet dat de doelgroep met een lager inkomen uit Eindhoven verdwijnt. Daarvoor willen we goede afspraken maken met het Rijk, de gemeente en het bedrijfsleven. We zijn het erover eens dat een menging van verschillende doel- en inkomensgroepen de sleutel is naar minder segregatie. Als je kiest voor eenzijdige buurt- en wijkopbouw, waar vooral mensen met lage inkomens wonen, dan stapel je armoede op armoede. Dat willen we niet. Die situatie moeten we gezamenlijk snel veranderen. Dit kan onder andere met Slimmer Kopen®. Vandaar dat we dat graag verder uitgebreid en geadopteerd zien worden door onze collega’s.’

Urgentiebesef

Waar Edwin op hoopt? ‘Dat iedereen ook de noodzaak voelt om het anders te gaan doen. Want zo doorgaan zorgt ervoor dat de kloof tussen kansarm en kansrijk, meedoen en aan de kant staan, steeds groter wordt. Laten we er samen voor zorgen dat de sociale cohesie in onze stad de komende jaren verbetert.’

Jacline de Kort, Manager Programmabureau Brainport voor Elkaar, over de samenwerking met Trudo:

‘Voor Brainport voor Elkaar is het inderdaad essentieel dat iedereen mee kan doen, kansen krijgt en profiteert van de groei. Ongeacht afkomst of opleidingsniveau. We willen ervoor zorgen dat iedereen in de regio ook echt voelt dat ‘ie ertoe doet. Daarom hebben we de ‘voelsprieten’ van Trudo hard nodig in de wijken. Zij zien met welke problemen de bewoners te maken hebben waardoor we met werkbare oplossingen kunnen komen. We zijn heel blij dat Trudo als pionier hierin vooroploopt en samen met de leden van Brainport voor Elkaar wil bouwen aan een inclusieve regio met kansen voor iedereen.’