HOME > Over Sint Trudo > Jaarplan en –verslag

Jaarplan

Als corporatie richten we ons op het realiseren van publieke doelen. Dat doen we met maatschappelijk gebonden vermogen. Met geld van de samenleving. De verantwoording die we aan onze belanghouders afleggen, dient dan ook volstrekt duidelijk en transparant te zijn.

Elk jaar geven we zowel inzicht in de prestaties die we onze belanghouders toezeggen, als in de prestaties die onze corporatie daadwerkelijk levert. Ons Jaarplan noemt de belangrijkste prestaties die we voor een opvolgend jaar beogen. In ons Jaarverslag leggen we uitgebreid verantwoording af over de prestaties van het voorgaande jaar.

In ons Jaarverslag leggen we uitgebreid verantwoording af over de prestaties van het voorgaande jaar.