HOME > Over Sint Trudo > Organisatie

Onze organisatie

De oorsprong van onze corporatie ligt in 1916, toen woningvereniging Sint Trudo werd opgericht. De huidige Stichting Sint Trudo ontstond in 1994, uit een fusie tussen Sint Trudo en het gemeentelijke woningbedrijf.

Zelfsturende teams
Onze corporatie kent de meest platte organisatiestructuur die denkbaar is. Kleine, zelfsturende teams nemen de verschillende kernactiviteiten voor hun rekening. Ze opereren zelfstandig, kennen hun eigen netwerken en stakeholders, hun eigen leveranciers.

Géén managementlaag
Zaken waarvoor in de teams de competenties ontbreken, die zeer grote financiële consequenties hebben of die veel risico’s met zich meebrengen, worden besproken in strategisch overleg van een groep collega’s met specifieke expertise op het gebied van projecten, vastgoed, treasury en innovatie. Die onderwerpen die binnen deze groep onbesproken blijven – onderwerpen die vooral te maken zullen hebben met visie, strategie en beleid en bedrijfsvoering – komen op de agenda van het wekelijkse directieoverleg. Die directie bestaat uit drie teamleiders die hun directietaak vervullen in aanvulling op hun teamleiderschap. Met andere woorden: géén managementlaag binnen onze organisatie.    

Directe, makkelijke lijnen
Een belangrijk voordeel van deze organisatiestructuur is dat de leiding van de corporatie stevig is verankerd in het werkapparaat. De drie directieleden, die samen ook het bestuur vormen, hebben gewoon hun uitvoerende taak als teamleider. En ook in die functie staan ze met hun voeten in de klei en fungeren ze als meewerkend voorman, met hun eigen werkzaamheden en projecten. Daarmee is een directe, makkelijke lijn tussen directie, personeel, werk en belanghouders gegarandeerd.