HOME > Actueel > Eindhoven verwelkomt 170 statushouders in eerste helft 2017
18 januari 2017

Eindhoven verwelkomt 170 statushouders in eerste helft 2017

Voor 2016 kreeg de gemeente Eindhoven door het Rijk de taak opgelegd om 587 statushouders te huisvesten; 270 in de eerste helft van het jaar, nog eens 317 in de tweede helft. Het jaar zit er op, het aantal is zonder veel problemen gehaald en nu is de taakstelling voor 2017 bekend geworden. Onze stad zal in de eerste zes maanden van het jaar 170 statushouders verwelkomen. “Dat is aanzienlijk minder, dus dat moeten we makkelijk kunnen halen,” meent John van de Broek van Bijzondere Klanten.  

Gemeenten verdelen de taakstelling van de rijksoverheid naar verhouding over de corporaties, afhankelijk van de omvang van hun woningportefeuille. John: “Sint Trudo moest in 2017 ongeveer 70 statushouders huisvesten. Half december zaten we al op 73. Dan tel ik de AMV’ers – minderjarige vluchtelingen die onder toezicht van een voogdijstichting vallen – niet eens mee. Met andere woorden: we hebben onze taak makkelijk volbracht.” 

Vooral Syrië en Eritrea
Een taakstelling van 587 punten betekent dat 587 personen onderdak moeten vinden, legt John uit. “Een gezin met vader, moeder en drie kinderen telt dus voor 5 punten. Vindt er in hetzelfde jaar een gezinshereniging plaats, dan tellen ook die nieuw gearriveerde gezinsleden mee. Op dit moment hebben we vooral te maken met Syriërs die het afschuwelijke oorlogsgeweld in hun land ontvluchten.” Daarnaast melden zich veel vluchtelingen uit Eritrea na een lange en levensgevaarlijke tocht aan onze grenzen. Een land waarvan maar liefst 70% van de bevolking niet in de eigen voedselbehoefte kan voorzien en waar mensenrechten op grove wijze en grote schaal worden geschonden. 

Verwachtingen managen 
“Vooral de vluchtelingen uit Eritrea vragen bijzondere aandacht,” gaat John verder. “Met name veel jongeren uit dit land hebben verwachtingen die totaal niet reëel zijn. Waarschijnlijk doordat mensensmokkelaars hun een verkeerd beeld hebben voorgeschoteld. Dat ze hier een appartement met drie slaapkamers zouden kunnen krijgen. Of een royale eengezinswoning met een tuin. Maar de praktijk is dat ze een kleine studio of een studentenkamer krijgen toegewezen, passend voor een alleenstaande jongeman zo tussen de 20 en 25 jaar. Tijdens het eerste kennismakingsgesprek proberen we die verwachtingen zo goed mogelijk te managen. We maken ook duidelijk dat ze een aangeboden woning dienen te accepteren en dat het anders overgaat. En we waarschuwen ze ook niet in te gaan op het aanbod van vreemden om hun berging te huren. Kennelijk worden op dit moment nogal wat asielzoekers benaderd door criminelen die op zoek zijn naar ruimte voor hun hennepteelt.” 

Minder vluchtelingen 
Sint Trudo haalde zijn taakstelling over 2016 vrij makkelijk. Voor 2017 zijn er dan ook weinig problemen te verwachten. “Het aantal vluchtelingen in ons land neemt af,” besluit John. “Dat bevestigt ook het COA, dat kortgeleden aangaf dat er 13.500 bedden in onze AZC’s kunnen worden opgeruimd.”  Helaas kunnen we hieruit niet concluderen dat de wereld minder in brand staat. Het feit dat minder vluchtelingen een beroep doen op onze hulp, lijkt eerder een gevolg van politiek beleid. In Nederland, maar ook in landen als Turkije en Griekenland. 

Niemand verlaat huis en haard zonder reden. Wij heten alle statushouders die zich komend jaar in Eindhoven gaan vestigen, van harte welkom en wensen hen een gelukkig, veilig 2017! 

LEES OOK