Resultaten
Onze projecten

Op maandag 2 maart 2009 nam luitenant-kolonel mevrouw Voortham van het Leger des Heils namens alle bewoners officieel de sleutel in ontvangst van het nieuwe Domushuis, in het centrum van Eindhoven. Hier vinden zo’n 20 cliënten van het Leger des Heils hun nieuwe thuis.

Het Domushuis is een gezamenlijk project van Trudo en het Leger des Heils. Jaren geleden al kocht de corporatie het voormalige bankgebouw op de hoek Dommelstraat – Raiffeisenstraat aan om hier een twintigtal Bijzondere Klanten te huisvesten. De horecagelegenheid op de begane grond en de kantoorruimte voor het Leger konden reeds geruime tijd geleden worden opgeleverd. De bewoners zelf moesten echter heel wat langer op hun nieuwe onderdak wachten, in verband met diverse bezwaar- en vergunningprocedures.

 

Projectsoort: Domushuis

Fase: Opgeleverd 2009

Type: Hostel, kantoorruimte & horeca

Oppervlakte: Domushuis 899 m2, horeca 408 m2, kantoor 350m2