HOME > Over Sint Trudo

Alles over Sint Trudo

Onze nieuwe visie

In 2015 heeft Trudo in nauwe samenwerking met haar stakeholders haar visie voor de lange termijn geactualiseerd. Trudo houdt vast aan haar keuze uit 2011 om het ondersteunen van mensen centraal te stellen in haar activiteiten: Supporting People.

Lees hier alles over onze nieuwe visie.


Ons programma 2016 tot 2020

Op 13 juni 2016 bestaat Sint Trudo 100 jaar. Een mooi moment om een nieuw innovatief programma te presenteren.

Met dit programma geeft Sint Trudo de komende jaren invulling aan Supporting People. We houden namelijk vast aan onze keuze uit 2011 om het ondersteunen van mensen centraal te stellen in onze activiteiten. Het programma is het resultaat van debatten met stakeholders en van overleg met het Klantenplatform in het kader van de nieuwe visie van Sint Trudo.

Lees hier alles over ons programma.


Onze kernactiviteiten


Sint Trudo is een Eindhovense corporatie die zich nauw verbonden voelt met de stad. Een veelheid aan ontwikkelingen en bewegingen in die stad heeft ertoe geleid dat onze corporatie zijn werkterrein in de loop der jaren fors heeft uitgebreid. In nauw overleg met en op aangeven van onze stakeholders. Daarbij houden we uiteraard vast aan de klassieke taak van de corporatie: het huisvesten van huishoudens met een bescheiden inkomen. Daarnaast ziet Sint Trudo echter ook andere taken voor zich weggelegd.

Meer informatie over dit onderwerp


Onze belanghouders


Van wie is de corporatie? Wie bepaalt, wie heeft zeggenschap? In het verleden, toen corporaties nog verenigingen waren, waren dergelijke vragen niet aan de orde. Er bestond immers een directe band met de leden. Maar met het omzetten van verenigingen naar stichtingen is die band verbroken. Waar vinden we nu onze legitimatie?

Meer informatie over dit onderwerp


Onze organisatie


De oorsprong van onze corporatie ligt in 1916, toen woningvereniging Sint Trudo werd opgericht. De huidige Stichting Sint Trudo ontstond in 1994, uit een fusie tussen Sint Trudo en het gemeentelijke woningbedrijf.

Meer informatie over dit onderwerp


Onze vacatures


Met regelmaat werven we nieuwe medewerkers. Werken bij Sint Trudo is werken in een omgeving die voortdurend in beweging is. Binnen een innovatieve organisatie die de dingen vaak ‘net ff anders’ aanpakt en die voortdurend op zoek is naar nieuwe perspectieven voor zijn klanten en voor zichzelf.

Meer informatie over dit onderwerp


Onze projecten


Een overerzicht van onze recente- en oude projecten met extra aandacht voor onze pareltjes

Meer informatie over dit onderwerp


Onze vastgoedportefeuile


Sint Trudo is al vele jaren bezig zijn aanvankelijk eenzijdige vastgoedportefeuille om te vormen tot een meer aantrekkelijke, gedifferentieerde portefeuille. Een portefeuille die ons in staat stelt een gevarieerde klantenkring te bedienen.

Meer informatie over dit onderwerp


Onze jaarplannen en verslagen


Als corporatie richten we ons op het realiseren van publieke doelen. Dat doen we met maatschappelijk gebonden vermogen. Met geld van de samenleving. De verantwoording die we aan onze belanghouders afleggen, dient dan ook volstrekt duidelijk en transparant te zijn.

Meer informatie over dit onderwerp