Resultaten
Hoofdgebouw

Hoe maak je in een schoolgebouw mooie woningen? Het was best een pittige opgave om de plannen voor het Hoofdgebouw uitgevoerd te krijgen. Er gelden veel beperkingen en regels, onder andere omdat het een Rijksmonument is.

Tegelijkertijd moet de uitvoering wel binnen de gestelde budgetten blijven, want we willen de woningen betaalbaar houden voor onze doelgroepen. Uiteindelijk is het gelukt om 70 woningen in het kloostergebouw te realiseren. Woningen die variëren in grootte van 34 m2 tot 79 m2. Woningen die vooral geschikt zijn voor één- en tweepersoonshuishoudens. 

Samen wonen op Eikenburg

We huisvesten hier een bijzondere doelgroep. Mensen die niet alleen de kwaliteiten van het landgoed en het bos zeer waarderen, maar die er op de een of andere manier ook aan willen bijdragen. Die er activiteiten organiseren, met en voor elkaar. Mensen die het als positief waarderen om in een gebied te wonen waar ook zorgfuncties en zorgbehoevenden aanwezig en zichtbaar zijn. Mensen die bereid zijn om een steentje bij te dragen, bijvoorbeeld door te helpen bij onderhoud van het terrein, vrijwilligerswerk bij dagbesteding voor zorgbehoevenden, meehelpen in het hospice of wandelen met patiënten van het Broederhuis. Wij vinden dat we zo’n tegenprestatie mogen vragen aan degene die het voorrecht krijgen om op deze mooie plek te mogen wonen.