Resultaten
Landgoed Eikenburg, het project in vogelvlucht


Over Landgoed Eikenburg

In 2013 heeft Trudo het eigendom en het beheer van Landgoed Eikenburg overgenomen van de Broeders van Liefde. De zorg voor het landgoed begon de Broeders steeds zwaarder te vallen en daarom werd er gezocht naar een partij die de zorg voor bos en gebouwen kon overnemen. Én die de sociale en cultuurhistorische geschiedenis wilde respecteren en voorzetten. 

Die partij zijn wij geworden. En met veel enthousiasme, want we zien kansen om een bijzonder woonmilieu toe te voegen aan Eindhoven. De combinatie van wonen met maatschappelijke bestemmingen zoals zorg en onderwijs ligt ons na aan het hart. Onze missie is Supporting People en we willen als maatschappelijke organisatie voor de inwoners van Eindhoven van belang zijn.

Project

 

Gebiedsontwikkeling Landgoed Eikenburg met aandacht voor wonen in combinatie met zorg en onderwijs.

 

Deelproject

 

Ontwikkeling van Pannenhoef Leemerhoef, een paviljoen met 28 woningen en drie ateliers ter versterking van de woongemeenschap op Eikenburg.

 

Oplevering

 

Opgeleverd.

 

 

Hoe kom ik als huurder in aanmerking om hier te wonen?

 

De inschrijving voor de woningen van dit project is gesloten.

 

 

Toekomstplan

Voor Landgoed Eikenburg is, samen met de Broeders en Buro Lubbers een toekomstvisie opgesteld, die door de gemeente Eindhoven wordt ondersteund. Daarin is opgenomen dat de combinatie van zorg, onderwijs en wonen uitgangspunt blijft voor de toekomst, maar dat de woonfunctie versterkt zal worden waar dat mogelijk is. 

Het door Trudo beoogde woonmilieu valt het beste te omschrijven als het moderne kloosterleven. De waarden die daarbij van belang zijn, zoals gastvrijheid, hulpvaardig- en zorgzaamheid, kennis delen, samenwerken en samenleven, rust en bezinning bieden, zelfvoorzienend zijn, eigen voedsel maken, ambachtelijkheid, eigen meubels en huisraad maken, worden op een moderne en eigentijdse manier met elkaar vorm gegeven. Die manier van leven is een mooi contrast met het drukke stadsleven dat ook In  Eindhoven steeds verder oprukt. Niet iedereen kan daar goed tegen en ook als je er even aan wil ontsnappen dan kan je op Eikenburg terecht.

Nieuwe bewoners

De woonfunctie wordt om te beginnen versterkt door de leegstaande verouderde panden te tranformeren tot woongebouwen, zowel tijdelijk als definitief. 

De eerste nieuwe groep bewoners die we hebben verwelkomd is de groep topsporttalenten. Zij wonen, studeren, sporten, eten en ontspannen er samen op de sportcampus Eikenburg in gebouw Heihoef, het voormalige vakantiecentrum van de Zonnebloem. De volgende groep zijn de 95 nieuwe bewoners die begin 2018 neergestreken zijn in de 70 kloosterlofts in het monumentale hoofdgebouw op het landgoed. De bewoners verbinden zich actief met de andere (zorg en onderwijs) partijen op het landgoed en ondernemen ook eigen activiteiten zoals een houtwerkplaats en een bloementuin. 

Kloostertuinen en kloosterboerderij

Kort voor het in gebruik nemen van  het hoofdgebouw heeft de Stadsakkers de kloostertuin overgenomen en verbouwt daar met behulp van veel vrijwilligers nu de verse groenten voor de Voedselbank. Er worden nu nog beperkt dieren gehouden op het Landgoed. We zoeken nog partijen die daar meer vorm aan kunnen geven, bijvoorbeeld in combinatie met dagbesteding.

Picknick

Ondertussen wordt het terrein goed gebruikt door de andere inwoners van de stad. Trudo wil dat nog verder in betekenis laten toenemen, vooral voor sportievelingen en kinderen. Jaarlijks zet Trudo met alle gebruikers samen het Landgoed in de belangstelling door Picknick Eikenburg te organiseren.

Voor 2024 staat de picknick gepland op zondag 23 juni. 

Toekomst

Tot nu toe is het woonprogramma vooral gericht op kleine huishoudens. In de toekomst willen we op het landgoed ook voor gezinnen huisvestingsmogelijkheden bieden. Op welke wijze hangt af van de mogelijkheden die we krijgen van de Provincie om te bouwen. Houd de website in de gaten, we houden je op de hoogte!