Resultaten
Het Manifest

Het Manifest van Landgoed Eikenburg

1. Landgoed Eikenburg is een grote, groene oase in stedelijk Eindhoven. Geen park maar een bos. De bossen van Eikenburg.

2. Landgoed Eikenburg blijft die groene oase. De bebouwing zal, in de nabije en verdere toekomst, in hoge mate beperkt blijven tot het oppervlak dat momenteel bebouwd is. Er wordt wel op nieuwe plekken gebouwd maar het totale bebouwde oppervlak blijft gelijk.

3. Landgoed Eikenburg is en blijft openbaar toegankelijk. Een ideale plek voor sport, spel, omspanning, wandelingen en meer voor alle Eindhovenaren. Groot en klein.

4. Het landgoed is beperkt toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Wel wordt Eikenburg beter toegankelijk en het parkeren wat makkelijker. Maar het streven is minder asfalt en meer voet- en fietspaden. 

5. De bijzondere bewoners en functies van Landgoed Eikenburg blijven. Eikenburg staat voor zorg, onderwijs en wonen. De toekomstige leefbaarheid is overigens zeer gebaat bij een sterkere invulling van de woonfunctie.

6. In de toekomst is er dus meer ruimte om op Landgoed Eikenburg te wonen. Als eerste in het kloostergebouw.

7. Bewoners van Eikenburg voelen zich betrokken bij elkaar, bij het landgoed en bij de gebruikers. Bewoners en gebruikers vormen een gemeenschap.

8. Bewoners van Landgoed Eikenburg tonen hun betrokkenheid door te ondernemen op of iets te doen aan het terrein.

9. Trudo biedt kleinschalige ondernemers de kans om met passende activiteiten bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van het landgoed door samen vorm te geven aan het ‘moderne kloosterleven’. 

10. Landgoed Eikenburg biedt mensen met weinig te besteden de leefomgeving van een miljonair. Dat kan natuurlijk alleen dankzij de actieve bijdrage die de bewoners aan het beheer leveren.

11. Landgoed Eikenburg wordt, met liefde voor het groene karakter en respect voor de religieuze oorsprong, beheerd door de bewoners samen met Trudo.

12. Op Landgoed Eikenburg zie je door de bomen altijd het bos.