Resultaten
Toewijzing sociale huurwoningen

Onze kerntaak als woningcorporatie is het huisvesten van mensen met lage inkomens. Ben je op zoek naar een sociale huurwoning en heb je een inkomen waarmee je in aanmerking komt voor huurtoeslag, dan gelden sinds 1 januari 2016 een aantal regels voor het toewijzen van woningen.

Dit ‘passend toewijzen’, onderdeel van de Woningwet, houdt in dat huishoudens met recht op huurtoeslag een woning toegewezen moeten krijgen met een huur onder de zogenaamde aftoppingsgrenzen. Deze toewijzingsregels gelden alleen voor nieuwe huurcontracten met een kale huur tot €879.66 (prijspeil 2024) (in 2023 was dit € 808,06). Dit is ook de maximale (kale) huurprijs om in aanmerking te komen voor huurtoeslag.

Wat betekent dit voor jou?

Als je met jouw inkomen recht hebt op huurtoeslag, dan kun je in onderstaande afbeelding zien op welke woning uit ons aanbod je mag reageren. Let op: kinderen tellen wel mee voor de grootte van het huishouden, maar hun inkomen telt niet mee voor het bepalen van het (gezamenlijke) jaarinkomen.

Hieronder zie je per situatie wat passend toewijzen voor jou betekent. De maximale huurprijs die je ziet, is de kale huurprijs. Dat betekent dat je door eventuele servicekosten wel boven de genoemde grens uit mag komen.

Onder de 23 en recht op huurtoeslag?

Ben je onder de 23 jaar oud, dan mag je maandhuur in 2024 maximaal € 454,47 bedragen om in aanmerking te komen voor huurtoeslag (in 2023 was dit € 452,20). Is de huur hoger dan € 454,47 dan hangt het van je leeftijd en huishoudsamenstelling af wat je boven dit bedrag nog vergoed krijgt. Hierbij hanteert de overheid aftoppingsgrenzen. De eerste aftoppingsgrens, die geldt voor een- en tweepersoonshuishoudens, bedraagt € 650,44 (in 2023 was dit € 647,19). De tweede aftoppingsgrens, voor drie- of meerpersoonshuishoudens, bedraagt € 697,08 (in 2023 was dit € 693,60).

Waarom passend toewijzen?

We zijn als Trudo verplicht om ons aan deze toewijzingsregels te houden. Passend toewijzen zorgt ervoor dat mensen met een bescheiden inkomen een woning toegewezen krijgen met een voor hen betaalbare huur. Met deze regels wil de rijksoverheid voorkomen dat huurders in betalingsproblemen komen. Daarnaast wil men voorkomen dat het bedrag, dat uitgekeerd moet worden aan huurtoeslag, niet te hoog oploopt.