Resultaten
Landgoed Eikenburg, het project in vogelvlucht


In 2013 heeft Sint Trudo het eigendom en het beheer van Landgoed Eikenburg overgenomen van de Broeders van Liefde. De zorg voor het landgoed begon de Broeders steeds zwaarder te vallen en daarom werd er gezocht naar een partij die de zorg voor bos en gebouwen kon overnemen. Én die de sociale en cultuurhistorische geschiedenis wilde respecteren en voorzetten. 

Die partij zijn wij geworden. En met veel enthousiasme, want we zien kansen om bijzondere woonmilieus toe te voegen aan Eindhoven. En de combinatie met maatschappelijke bestemmingen in zorg en onderwijs ligt ons na aan het hart. Onze missie is Supporting People en we willen  als maatschappelijke organisatie voor inwoners van Eindhoven van belang zijn.

Project

 

Gebiedsontwikkeling Landgoed Eikenburg met veel aandacht voor zorg, onderwijs en wonen.

 

Deelproject

 

Ontwikkeling van 28 woningen voor één- of twee persoonshuishoudens: Pannenhoef Leemerhoef

 

Start uitvoering

 

Naar verwachting begin 2020

 

Hoe kom ik als huurder in aanmerking om hier te wonen?

 

Begin 2020 volgt meer informatie over het wonen op deze locatie. Ons actuele aanbod beschikbare huurwoningen vind je op www.wooniezie.nl.

 

 

Toekomstplan

Voor Landgoed Eikenburg is, samen met de Broeders en Buro Lubbers een toekomstvisie opgesteld, die door de gemeente Eindhoven wordt ondersteund. Daarin is opgenomen dat de combinatie van zorg, onderwijs en wonen uitgangspunt blijft voor de toekomst, maar datde woonfunctie versterkt zal worden waar dat mogelijk is. 

Nieuwe bewoners

De woonfunctie wordt om te beginnen ondergebracht in de leegstaande verouderde panden, zoals gebouw Heihoef, een groot gedeelte van het kloostercomplex en Pannenhoef Leemerhoef.Laatstgenoemde is  een van de internaat-paviljoens uit de jaren ‘70.  

De eerste nieuwe groep bewoners die we hebben verwelkomd is de groep topsporttalenten. Zij wonen, studeren, sporten, eten en ontspannen er samen op de sportcampus Eikenburg in gebouw Heihoef, het voormalige vakantiecentrum van de Zonnebloem. De volgende groep zijn de 95 nieuwe bewoners die begin 2018 neergestreken zijn in de kloosterlofts van het hoofdgebouw op het landgoed. De bewoners verbinden zich actief met de andere (zorg en onderwijs) partijen op het landgoed en ondernemen ook eigen activiteiten zoals een houtwerkplaats en een bloementuin. 

Kloostertuinen en kloosterboerderij

Kort voor het in gebruik nemen van  het hoofdgebouw heeft de Stadsakkers de kloostertuin overgenomen en verbouwt daar nu de verse groenten van de Voedselbank. Lunetzorg werkt met haar cliënten mee op de kloostertuinen en heeft ook de zorg voor de hertjes overgenomen van de Broeders. Zij hebben plannen om die zorg uit te breiden met meer diersoorten. 

Picknick

Ondertussen wordt het terrein goed gebruikt door de andere inwoners van de stad. Trudo wil dat nog verder in betekenis laten toenemen, vooral voor sportievelingen en kinderen. Jaarlijks zet Trudo met alle gebruikers samen het Landgoed in de belangstelling door Picknick Eikenburg te organiseren. In 2019 vindt de vijfde editie plaats, kijk op www.facebook.com/Eikenburg voor meer informatie.  

Toekomst

In  de toekomst willen wehier voor gezinnen huisvestingsmogelijkheden bieden. Op welke wijze hangt af van de mogelijkheden die we krijgen van de Provincie om te bouwen. Houdt de website in de gaten, we houden u op de hoogte.