Resultaten
Fase 3+4: Celsius Van Der Heijde + Het Celsiusplein

De planontwikkeling van Celsius fase 3 en 4, Celsius Van Der Heijde + Het Celsiusplein, is samengepakt om vooral het nieuwe Celsiusplein als één geheel te kunnen ontwerpen. De sloop en vervolgens uitvoering van fase 3 is al in volle gang. De uitvoering van fase 4 volgt net wat later.  

 

Het stedebouwkundig ontwerp is van Tarra architectuur en stedebouw en in samenwerking met Buro Lubbers is de inrichting van de openbare ruimte ontworpen.

Fase 3 wordt gevormd door de voormalige Jan van der Heijdestraat en de bouwblokken eromheen. Waar de straat erg stenig was en er veel auto’s geparkeerd stonden wordt het nieuwe Jan van der Heijde meer een hof dan een straat. Het wordt breder, groener en autovrij en wordt ontsloten door twee poorten: een poort vanaf het Celsiusplein en een poort  vanaf het Newtonplein. Het stedenbouwkundig ontwerp is zo ingestoken dat er een lang hof ontstaat dat een sterke verbinding heeft richting Vredeoord ten noord-oosten van het plan. Het hof wordt aan de binnenkant heel kleurrijk. De omliggende straten worden net als in fase 2 wat rustiger in kleuring en krijgen her en der een accent.

Nieuw in deze fase zijn stegen die ook het hof ontsluiten. Dit zijn smalle straatjes waar aan gewoond wordt. De stegen vormen de overgang van het hof naar de omliggende straten  kleuring (van weinig kleur naar veel en andersom). En de stegen zijn de intieme ruimtes tussen de omliggende straten en het kleurrijke binnenhof waar je lekker door kunt drentelen.

Parkeren gebeurd net als in fase 1 en 2 in afgesloten parkeerhoven achter de woningen.

Fase 4 bestaat uit het nieuwe Celsiusplein en de omliggende pleinwand bebouwing. Deze pleinwand wordt net als de bouwblokken aan de Edisonstraat bij fase 1 en 2 minimaal drie lagen met op verschillende plekken onderin commerciële ruimtes. Hierboven komen zowel maisonette woningen van twee lagen als appartementen. In de architectuur van de pleinwand zitten accenten van kleur, metselwerk en de betonnen staketsels van fase 1 en 2 komen ook weer terug om het één geheel te laten zijn.

Midden op het plein komt het zogenaamde Waaggebouw. Dit gebouw is ontworpen door NEXT architects uit Amsterdam. Dit gebouw accentueert het einde van de Edisonstraat en bestaat uit zeven lagen met woningen. Op de begane grond wordt het buurthuis gevestigd waar tal van activiteiten voor de wijk gaan plaatsvinden, iedereen is welkom. Het gebouw krijgt een eigen uitstraling, maar past wel bij de familie van Plan Celsius.

De inrichting van het plein krijgt een bijzonder patroon met lijnen en krijgt grote bakken met groen, bomen en zitjes rondom. Het plein wordt geschikt gemaakt voor tal van activiteiten, denk aan het Woensel Westival of de kerstmarkt. Het plein wordt dus behalve voor de bewoners van fase 3+4 voor alle bewoners van Woensel West en nog wel daarbuiten. Het wordt de trekker van de wijk waar het leeft.