Resultaten
Plan Celsius in Woensel-West

In de wijk Woensel West, rond het Celsiusplein, worden zo'n 400 oude woningen vervangen door nieuwe woningen. Het gebied wordt omsloten door de Stephensonstraat, Newtonstraat, Brugmanstraat, Celsiusstraat en de Jan van der Bildtstraat. Naast woningen zullen er ook goedkope bedrijfsruimten worden gerealiseerd. Het plan zal gefaseerd worden uitgevoerd.

Het ontwerp van de nieuwe wijk

Woensel West wordt steeds hipper, levendiger en kleurrijker. Het gerealiseerde project Volta Galvani is ook met die insteek ontwikkeld, evenals het Gezellehuis en het Baken aan het begin van de Edisonstraat. De nieuwe buurt rondom het Celsiusplein borduurt voort op dezelfde insteek. Deze nieuwe buurt bestaat uit vier deelprojecten, maar het wordt één samenhangende nieuwe buurt van Woensel West. De Edisonstraat is de centrale as/straat in de nieuwe buurt. Het wordt een levendig hoofdstraat, waar wonen, bedrijvigheid, verblijven en ontmoeten samenkomen. Daarachter liggen rustige woonbuurten, verassend van karakter, een plek waar de bewoners zich thuis voelen. Het Celsiusplein is het levendige hart van de nieuwe buurt en heeft tevens betekenis voor de hele wijk. Door op het Celsiusplein een bijzondere inrichting te maken, gaan we dat nog eens benadrukken.

Fase 2: Celsius Snellius

De tweede fase, het gehele bouwblok rond het huidige Snelliushof, werd in het najaar van 2017 gesloopt om plaats te maken voor een gloednieuw wijkje met een eigen karakter. Aan de Edisonstraat komt een groot bouwblok tegenover fase 1 met ruimte voor commerciële ruimtes. Daarboven wordt gewoond. Vanuit de omliggende straten zijn er spannende doorgangen in de vorm van poorten naar het binnengebied. Kleurrijke straatjes begeleiden de bezoekers en bewoners naar het nieuwe binnenhof. Het binnenhof krijgt een groen karakter met gras en bomen waaraan gewoond gaat worden. Het binnengebied is autovrij en de buitenring met woningen sluit aan bij de omliggende straten. Kortom, als de bewoners ingetrokken zijn is het net zo’n hip, levendig en kleurrijk buurtje met een eigen karakter. Net zoals de rest van de wijk. De bouw is gestart in het najaar van 2018 en zal nog geheel 2019 doorgaan.

Blijf up to date

Je hebt belangstelling voor dit project  en wenst graag geïnformeerd te worden. Als je je aanmeldt worden je gegevens uitsluitend gebruikt om je te informeren over het project. Aanmelden als geïnteresseerde betekent niet dat je in aanmerking komt voor een woning, de woningen worden komend jaar via Wooniezie.nl verhuurd. Op de nieuwsvoorziening is het privacystatement van Trudo van toepassing.


 

Downloads en projectinformatie

Projectinformatie Plan Celsius
 • Projectsoort

  Stedelijke vernieuwing - nieuwbouw (huur)

 • Planning fase 2

  Voorbereiding – verwachte start bouw zomer 2018 

 • Woningtype

  129 grondgebonden woningen (±60-140 m2 BVO)

 • Partners

  Hurks Bouw
  RaInfra
  Plan Ros
  Tarra architectuur & stedebouw 
  Buro Lubbers