Resultaten
Visie 2024 - 2028: Supporting People. Let's Innovate!

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg. Tijd dus om het anders te doen, want de uitdagingen om ons heen zijn ongekend groot. Bijna overweldigend soms. En dus gaat Trudo het inderdaad anders doen. Lang niet alles, want we zijn trots op wie we zijn en wat we betekenen voor onze doelgroepen. Maar willen we van betekenis blijven, dan dienen we onze mouwen op te stropen, hoger dan ooit. En dat gaan we doen. Onze nieuwe strategische visie Supporting People. Let's Innovate! vormt hierbij de leidraad. 

Grote opgaven vragen om grote stappen en een lange adem

De hoofdtitel van onze vernieuwde strategische visie voor de periode 2024 - 2028 luidt, net als bij de vorige editie, Supporting People. Dat is immers Trudo’s missie, de bestaansreden van onze corporatie en dit blijft onverminderd overeind. Zo ook onze onderscheidende identiteit, die wordt samengevat in de kernwaarden lef, innovatief en verbindend. Tegelijk constateren we dat het tempo waarin tot dusver naar geplaatste stippen op de horizon werd toegewerkt, drastisch omhoog moet. Deels liggen die stippen nu ook aanzienlijk verder. Grote opgaven vragen immers om grote stappen en een lange adem. Daarom formuleren we in Let’s Innovate! niet alleen ambities voor de gebruikelijke termijn van de komende vier jaren, maar zijn er ook doelstellingen voor de langere termijn opgenomen. Zogenaamde ‘moonshots’ voor 2035.

Aan de slag

Let’s Innovate! is een aansporing voor onszelf. Voor al onze mensen, voor de hele organisatie. Kom op, we moeten en kunnen nóg beter. Tegelijk is Let’s Innovate! een oproep aan iedereen die met ons optrekt of wil optrekken om de grote uitdagingen van vandaag en morgen aan te kunnen. Collega-corporaties, gemeenten, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven … We willen tractie genereren. Ons hele werkveld zodanig in beweging brengen dat een kettingreactie van creativiteit en vooruitgang ontstaat. Een impuls die vernieuwende ideeën, concepten, producten en processen tot stand brengt. Dat is wat we de komende jaren willen bereiken. Niet door te roepen dat het allemaal anders moet, maar door zelf het voorbeeld te geven. Geen woorden, maar daden. Let’s Innovate!