Resultaten
Ons jaarplan

Als corporatie hoor je volstrekt transparant te werken. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt.

Per slot van rekening werk je met het geld van je huurders. Daarom maakt Trudo elk jaar duidelijke prestatieafspraken. Concrete toezeggingen waar bewoners en stad ons aan mogen houden. Een selectie van deze afspraken vind je op deze pagina. 

Betaalbaarheid 

We doen er alles aan om de woonlasten van onze klanten zo laag mogelijk te houden. Met het Klantenplatform spraken we af dat de huren de komende vijf jaren met niet meer dan inflatie zullen stijgen. We hebben servicekosten geschrapt. En bij onderhoud nemen we waar mogelijk energiebesparende maatregelen, zonder dat we daar een huurverhoging tegenover stellen. 

Afspraak 
1.    Minimaal 90% van onze huurwoningen heeft een huurprijs onder de € 607, zodat bewoners optimaal gebruik kunnen maken van huurtoeslag. 
2.    De gemiddelde huurverhoging op 1 juli is maximaal gelijk aan inflatie.
3.    We vragen geen huurverhoging voor de verduurzaming van onze woningen.


Beschikbaarheid 

Trudo vindt het belangrijk dat er in Eindhoven voldoende betaalbare huur- en koopwoningen zijn. We gaan in Eindhoven 1.700 sociale huurwoningen in de periode tot circa 2023 bouwen. Daarvan zijn er in de afgelopen jaren al zo’n 450 opgeleverd. Voor 2019 staan de volgende 137 op het programma.

Afspraak
4.    We leveren 137 sociale huurwoningen op met een huurprijs onder de  € 607.
5.    We verkopen 307 Slimmer Kopen®-woningen.
6.    We verkopen 73 vrije kavels. 


Duurzaamheid 

Onze corporatie is al een aantal jaren bezig om onze woningen in fases te verduurzamen. Bij gepland onderhoud zorgen we voor optimale isolatie van de woning en waar mogelijk en rendabel leggen we zonnepanelen op het dak. Daardoor wordt de energierekening van onze huurders een stuk lager. Onze nieuwbouw¬woningen zijn energieneutraal.

Afspraak
7.    We verduurzamen 353 woningen.
8.    In 3 pilotprojecten toetsen en volgen we verschillende energieconcepten op haalbaarheid, kwaliteit en comfort voor de bewoner. 
9.    De nieuwbouwwoningen die we in 2019 opleveren, zijn energieneutraal.
10.    De woningen die we opleveren in Plan Celsius, zijn gasloos. 


Inclusief 

Het is goed voor de leefbaarheid als oud en jong, mensen met een meer en minder bescheiden inkomen, huurders en kopers door elkaar heen wonen. We maken ons sterk voor gemengde omgevingen. Zo zetten we huurwoningen om in Slimmer Kopen-woningen en soms ook andersom. Verder vinden we het belangrijk dat al onze bewoners kunnen meedoen in de maatschappij. Statushouders en dak- en thuislozen bieden we niet alleen woonruimte aan, maar we helpen hen om ook op andere terreinen hun leven op de rit te krijgen. In 2019 starten we met een nieuw project ‘Aan het werk 040’. Daarmee gaan we - samen met een aantal partners - huurders met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk of dagbesteding te helpen.  

Afspraak
11.    Elke statushouder die wij huisvesten, bieden we een jaar lang ondersteuning door een mentor aan.  
12.    Via ‘Aan het werk 040’ willen we komend jaar 50 Trudo-huurders met een flinke afstand tot de arbeidsmarkt aan betaald of onbetaald werk helpen.
13.    In Woensel-West leveren Trudo-huurders een bijdrage aan de leefbaarheid van de wijk. In het bijzonder ter ondersteuning van het Kidsproject. 
14.    In de Bennekel ondersteunen we onze partners bij de programma’s gericht op kansen voor de jeugd.  

Eigenaarschap

Wij vinden het belangrijk dat bewoners vooral ook zelf verantwoordelijkheid en initiatief nemen als het gaat om wonen. Bewoners die samen met anderen het wonen in hun buurt of complex aantrekkelijker willen maken, zullen we zo veel mogelijk ondersteunen. Ook nodigen we bewoners uit om in onze Denktank mee te denken over het beleid van onze corporatie. 

Afspraak
15.    We ondersteunen de community van bewoners op Eikenburg.
16.    We starten met het vormen van een community van toekomstige bewoners van Vredeoord.
17.    We organiseren samen met partners activiteiten die gericht zijn op het vormen van een community in de Kruidenbuurt.
18.    We organiseren minimaal vier bijeenkomsten met de Denktank van Trudo en het Klantenplatform. 

Aantrekkelijke plekken 

Onze corporatie wil bijzondere woonmilieus toevoegen aan de stad. Op aantrekkelijk plekken, zoals Woensel-West, Kruidenbuurt, Vredeoord, Strijp S en Eikenburg.

Afspraak
19.    In Woensel-West leveren we Plan Celsius fase 2 op en het project Verheven Huisjes. 
20.    In de loop van 2019 zijn op Strijp S de Trudotoren en Haasje Over in aanbouw.
21.    Op Vredeoord starten we met de bouw van de 250 geplande sociale huurwoningen.
    

Rapportcijfer 8 

Dit zijn onze toezeggingen aan onze bewoners en de stad. En we beloven dat we de zaken goed zullen aanpakken. Tot volle tevredenheid van onze klanten. Jazeker, ook daar mag men Trudo op afrekenen. We gaan voor niet minder dan een 8 op het rapport!