Resultaten
Ons jaarplan

Als corporatie werken we transparant; we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.

In ons Jaarplan 2022 laten we zien hoe we dit jaar invulling gaan geven aan onze missie Supporting People. We maken werk van de belangrijke thema's beschikbaarheid en leefbaarheid, betaalbaarheid duurzaamheid en aantrekkelijke plekken.

Je leest er hier alles over.