Resultaten
Alles over onze Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in Stichting Sint Trudo en de met haar verbonden deelnemingen.

De Raad van Commissarissen bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen personen. Elke commissaris is benoemd voor een periode van vier jaar, waarna eenmalig herbenoeming voor nog eens vier jaar mogelijk is.

In tegenstelling tot wat gebruikelijk is in de corporatiesector, neemt een afvaardiging van het Trudo Klantenplatform zitting in de wervings- en selectiecommissie van alle nieuwe commissarissen.

Op dit moment bestaat de Raad van Commissarissen uit de volgende personen:

Naam

Datum van 
1e benoeming

Einde van [vierjaars]
termijn (en)

Datum van 
herbenoeming(en)

Uiterste datum
van aftreden

Ir. M. Prins (voorzitter)

01-01-2023

01-01-2027

 

 

Drs. S. Walsma

23-07-2020

23-07-2024

 

 

A. Wiemer, RA, RC

01-09-2020

01-09-2024

 

 

Drs.Y.H.M.P. Leenen, mpm

04-01-2021 04-01-2025    
Mr. drs. D.P.J. Woestenberg, MA MA 22-11-2022 22-11-2026    
Drs. M.W. Paulen 18-01-2023 18-01-2027