Resultaten
Onze organisatie

Het Klantenplatform isTrudo’s overkoepelende bewonersvertegenwoordiging.

Zowel huurders als kopers voeren binnen dit platform minstens vier keer per jaar overleg met ons over met name beleidsmatige onderwerpen. Concrete zaken die betrekking hebben op specifieke buurten of complexen worden besproken met bewonersorganisaties.

Lees bij Praat mee, Doe mee meer over het Klantenplatform van Trudo, of kijk voor meer algemene informatie op www.klantenplatform.nl.