Resultaten
Alles over onze organisatie

De oorsprong van onze corporatie ligt in 1916, toen woningvereniging Sint Trudo werd opgericht. De huidige Stichting Sint Trudo ontstond in 1994, uit een fusie tussen Sint Trudo en het gemeentelijk woningbedrijf.

Netwerkcorporatie

Trudo is een netwerkcorporatie die een deel van de uitvoerende werkzaamheden zelf doet, maar ook een deel van die werkzaamheden heeft neergelegd bij partijen uit haar netwerk. Het functioneren in een sterk netwerk van partijen uit het maatschappelijk middenveld en bedrijven stelt ons in staat om efficiënt te werken. Bovendien kunnen we mét ons netwerk meer en hogere ambities realiseren, dan van een corporatie van onze omvang zou mogen worden verwacht.

Kleine teams

Trudo kent de meest platte organisatiestructuur denkbaar. Kleine teams nemen verschillende ondersteunende en kernactiviteiten voor hun rekening. Ze opereren zelfstandig en kennen hun eigen netwerken en stakeholders.

Géén managementlaag

Zaken waarvoor in de teams de competenties ontbreken, die zeer grote financiële consequenties hebben of die veel risico’s met zich meebrengen, worden besproken in een van de strategische overleggen van groepen collega’s met specifieke expertise op het gebied van projecten, vastgoed en control. De onderwerpen die binnen deze groepen onbesproken blijven – onderwerpen die vooral te maken hebben met visie, strategie, beleid en bedrijfsvoering – komen op de agenda van het tweewekelijkse directieoverleg. Die directie, met bestuurlijke bevoegdheid, bestaat uit drie teamleiders die hun directietaak uitvoeren in aanvulling op hun teamleiderschap. Met andere woorden: er is géén aparte managementlaag binnen Trudo.

Directe, eenvoudige lijnen

Een belangrijk voordeel van deze platte organisatiestructuur is dat de leiding van de corporatie stevig is verankerd in het werkapparaat. De drie directieleden, die samen ook het bestuur van Trudo vormen, hebben gewoon hun uitvoerende taak als teamleider. En ook in die functie staan ze met hun voeten in de spreekwoordelijke klei en fungeren ze als ‘meewerkend voorman’, met hun eigen werkzaamheden en projecten. Daarmee is een directe en eenvoudige lijn tussen directie, personeel, werk en belanghouders gegarandeerd.

Ons Bestuur

Onze directie bestaat uit twee leden, die allebei bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen. Tegelijkertijd treden ze op als teamleiders, wat van Trudo een uiterst platte en efficiënte organisatie maakt van niet meer dan twee lagen: directie en team.

Onze Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in Stichting Sint Trudo en de met haar verbonden deelnemingen.

Onze Klachtencommissie

Zoals iedere woningcorporatie heeft Trudo hiervoor een onafhankelijke Klachtencommissie. Ben je als huurder niet tevreden over de manier waarop je door Trudo bent behandeld, dan kun je een klacht indienen bij de Klachtencommissie. 

Ons Klantenplatform

Het Klantenplatform is Trudo’s overkoepelende bewonersvertegenwoordiging. Zowel huurders als kopers voeren binnen dit platform minstens vier keer per jaar overleg met ons over met name beleidsmatige onderwerpen. 

Lees bij 'Praat mee, Doe mee' meer over het Klantenplatform van Trudo, of kijk voor meer algemene informatie op www.klantenplatform.nl.