Resultaten
Ca. 100 huurwoningen

In juni 2022 heeft Trudo samen met collega-corporatie StayInc. woonzorgcentrum Dommelhoef aangekocht. Het complex, gelegen op de hoek van de Parklaan en Nachtegaallaan, bestaat uit de monumentale villa Elsheim met daaraan gekoppeld een verpleeghuis. Het gebouw is overgenomen van Stichting Archipel. Trudo en Stayinc. hebben het voornemen om op deze bijzondere plek in de toekomst huurwoningen te ontwikkelen.

Stichting Archipel blijft voorlopig huren

Stichting Archipel gaat Dommelhoef op termijn verlaten, maar blijft de locatie in eerste instantie huren. Het huidige gebruik als verpleeghuis en kantoor wordt voor nu dus voorgezet. De verwachting is dat Stichting Archipel tot 2025 en uiterlijk tot 2027 de locatie blijft huren. Deze periode wordt door Trudo en Stayinc. gebruikt voor een uitgebreide verkenning van de mogelijkheden en voor de planvorming.

Unieke locatie

De Dommelhoef-villa is een rijksmonument en het complex ligt in een beschermd stadsgezicht. Voor de toekomstplannen is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Op dit moment wordt de architect geselecteerd die de plannen gaat vormgeven. Ook wordt nagedacht over de manier waarop omwonenden en andere belanghebbenden betrokken kunnen worden bij de ontwikkeling. Eén van de uitdagingen is om een goede nieuwe functie te vinden voor de villa. Het ligt niet voor de hand om in de villa huurwoningen te realiseren. Gezien de plek en de historie is een meer publieke functie wenselijk.

Project

Aantal en types

  • 100 huurappartementen (50 via Stayinc., 50 via Trudo)

Planning

  • Huidige fase: Ontwerp

Partners

  • StayInc.