Resultaten
Ca. 110 huurwoningen

In juni 2022 heeft Trudo samen met collega-corporatie StayInc. woonzorgcentrum Dommelhoef aangekocht. Het complex, gelegen op de hoek van de Parklaan en Nachtegaallaan, bestaat uit de monumentale villa Elsheim met daaraan gekoppeld een verpleeghuis. Het gebouw is overgenomen van Stichting Archipel. Trudo en Stayinc. hebben het voornemen om op deze bijzondere plek in de toekomst woningen voor de sociale en middenhuur te ontwikkelen.

Stichting Archipel blijft voorlopig huren

Stichting Archipel gaat Dommelhoef op termijn verlaten, maar blijft de locatie in eerste instantie huren. Het huidige gebruik als verpleeghuis en kantoor wordt voor nu dus voorgezet. De verwachting is dat Stichting Archipel tot minimaal 2025 en uiterlijk tot 2027 de locatie blijft huren. Deze periode wordt door Trudo en Stayinc. gebruikt voor een uitgebreide verkenning van de mogelijkheden en voor de planvorming.

Unieke locatie

De Dommelhoef-villa is een rijksmonument en het complex ligt in een beschermd stadsgezicht. Voor de toekomstplannen is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Voor de vormgeving van de plannen hebben we architectenbureau Bedaux de Brouwer geselecteerd. Dit bureau is erin gespecialiseerd te bouwen met oog voor de omgeving. Daarnaast werken we samen met landschapsarchitect Buro Lubbers. Op 19 juni 2023 hebben we omwonenden en geïnteresseerden meegenomen in onze zienswijze en informatie bij hen opgehaald. Eén van de uitdagingen is om een goede nieuwe functie te vinden voor de villa. Het ligt niet voor de hand om in de villa huurwoningen te realiseren. Gezien de plek en de historie is een meer publieke functie wenselijk.

Project
 

Aantal en types

  • 110 sociale en middenhuurappartementen (50% via Stayinc., 50% via Trudo)

Planning / Stand van zaken

  • Huidige fase: Ontwerp
  • Project Dommelhoef bevindt zich in de schetsfase. Er lopen op dit moment diverse onderzoeken, waaronder een waterhuishoudingonderzoek en een flora- en fauna-onderzoek. Er volgen nog een archeologisch onderzoek en een onderzoek naar de huidige bomen. 

Partners

  • StayInc.
  • Architect: Bedaux de Brouwer
  • Landschapsarchitect: Buro Lubbers

Informatieavond

Op 19 juni 2023 organiseerden we een drukbezochte informatieavond voor omwonenden en geïnteresseerden. Samen met Stayinc., Bedaux de Brouwer en Buro Lubbers presenteerden we onze ideeën voor deze locatie en vroegen we de aanwezigen naar hun feedback. De terugkoppeling van deze avond is terug te lezen in het verslag dat via onderstaande link te downloaden is.