Resultaten

Een belangrijk onderdeel van onze nieuwe visie is de herijking van de visie van de Driehoek Strijp-S. 

Samen met professionals, mensen uit de creatieve industrie, bewoners, overige stakeholders en ondernemers op Strijp-S, hebben we onze oorspronkelijke uitgangspunten voor dit gebied in enkele bijeenkomsten tegen het licht gehouden.

Aanvullend hebben we ook de eerste Trudo Challenge georganiseerd voor een groep internationale studenten. Ook zij gaven hun visie op de ideale toekomst van dit bruisende gebied. Voor geïnteresseerden: de aftermovie van dit evenement is hier te zien.

Speerpunten

Een deel van alle verzamelde input en feedback hebben we gebruikt voor onze herijkte visie op de Driehoek Strijp-S. Wil je weten wat de belangrijkste uitkomsten en speerpunten zijn? Lees dan het artikel dat we hierover in FRITS magazine publiceerden. 

Ook het Eindhovens Dagblad schreef erover naar aanleiding van een interview met directeur-bestuurder Theo van Kroonenburg. Je leest het artikel hier of hieronder.