Resultaten

Supporting people - The Next Step, is de naam van onze nieuwe visie. We hebben de koers bepaald voor hoe wij de komende vijf jaar in Eindhoven onze bijdrage leveren aan volkshuisvesting, leefbaarheid en gebiedsontwikkeling.

Daar zijn we trots op en daar vertellen we de komende tijd graag meer over!

 

Bij alles wat we doen, staan mensen centraal. Onze missie is 'Supporting People', we ondersteunen onze bewoners bij het maken van stappen op de maatschappelijke ladder. The Next Step verwijst naar de volgende stappen die wij hiervoor gaan maken. Zo maken we maximaal werk van 'Supporting People'.

We zetten daarbij in op vijf belangrijke thema's:

1.    Beschikbaarheid
2.    Leefbaarheid
3.    Betaalbaarheid
4.    Duurzaamheid
5.    Aantrekkelijke plekken

Het accent ligt de komende jaren op de thema’s Beschikbaarheid en Leefbaarheid, maar we doen natuurlijk veel meer. We hebben een hoge ambitie en een uitdagend, omvangrijk en innovatief uitvoeringsprogramma. We zijn financieel gezond en we hebben er zin in!

 

Bekijk hier onze visie film Supporting People The Next Step

Meer weten? Lees hieronder verder en lees hier het eerder gepubliceerde interview met directeur-bestuurder Theo van Kroonenburg over de nieuwe visie.

 

Nenkoumba & Trudo gaan voor beschikbaarheid

Nenkoumba, huurder & vrijwilliger in Woensel-West: 'Een bouwoffensief: meer dan 1.250 nieuwe sociale huurwoningen tot 2024'.

Trudo is een fors bouwoffensief gestart met op dit moment maar liefst ruim 700 woningen in aanbouw (exclusief commerciële maatschappelijke ruimten en niet-woningen) en nog veel meer te gaan. Dat is voor ons ongekend, een ‘all time high’ op een totaal aantal huurwoningen van circa 5000.

Onze Next Steps in het kader van beschikbaarheid zijn Flexwoningen en Middenhuur.

 • Voor Flexwoningen, zoals de Cubestee-woningen in de Quinten Matsyslaan, gaan we op zoek naar geschikte en beschikbare locaties.
 • We onderzoeken de mogelijkheden om middenhuur-woningen te realiseren. Dat zijn woningen met betaalbare huren (tussen ca € 720,- en € 1000,- per maand) voor wie te veel verdient voor een sociale huurwoning. Ook hier is een groot tekort aan.
 • Bovendien houden we oog voor bijzondere, vaak kwetsbare doelgroepen en onderzoeken we of er behoefte is aan ander specifiek vastgoed voor Bijzondere Klanten.

 

Mo & Trudo gaan voor leefbaarheid

Mohamed, huurder en organisator van de Iftar in Woensel-West: 'De Iftar in Woensel-West is slechts één van de initiatieven om onze wijken leuker te maken'. 

Trudo gelooft in samen leven, wat véél breder is dan alleen in sociale huurwoningen voorzien. Iedereen heeft recht op een fijne woning én een prettige leefomgeving. We hebben met dit voor Eindhoven zeer belangrijke thema veel ervaringen opgedaan en resultaten geboekt. En omdat de leefbaarheid in Eindhovense buurten met veel corporatiebezit onder druk staat (zie ook de Rigo rapportage), gaan we hier mee door!

 • Samen met de gemeente en andere corporaties gaan we de leefbaarheid in buurten beter monitoren.
 • We gaan door met de succesformule van menging via Trudo's Slimmer Kopen.
 • We gaan door met de Kidsprojecten in Woensel-Wet en de Bennekel en mogelijk gaan we de Kidsprojecten verbreden naar andere buurten.

We gaan werk maken van de Next Steps van Leefbaarheid, namelijk Participatie en Vitaliteit:

 • Participatie: samen met Springplank040, Koenraed, Randstad en Startfoundation ondersteunen we via het project Aan de slag 040 huurders met een afstand tot de arbeidsmarkt richting een betaalde baan, of zinvolle activiteiten die de kans op werk vergroten.
 • Rondom het thema Vitaliteit zoeken we verbinding met andere partijen om samen vitaliteitsprojecten te ontwikkelen
 • We gaan op meer plekken en breder werken met inplaatsers, huurders die een maatschappelijke bijdrage leveren.
 • We gaan met een Trudo Camper zichtbaar de buurt in om kleine onderhoudsklussen te doen, in contact te komen met huurders en advies te geven over energieverbruik.
 • En we blijven ondernemers zoals 'Mo' ondersteunen om de leefbaarheid in wijken in economisch en maatschappelijk opzicht te verbeteren!

 

Jörg & Trudo gaan voor betaalbaarheid

Jörg, huurder in 'Anton' op Strijp-S: 'Betaalbare, sociale huurwoningen met gemiddeld de laagste huren per maand'

Betaalbaar wonen heeft topprioriteit bij Trudo. Al tientallenjaren verhogen we de huren niet meer dan de jaarlijkse inflatiecorrectie. Wij blijven ons voor betaalbaar wonen inzetten, óók op originele manieren.

 • Met een gemiddelde huurprijs van € 495,- behoren onze huren tot de laagste in de regio
 • Al jaren verhogen we de huren niet meer dan met de jaarlijkse inflatiecorrectie
 • We verduurzamen onze woningen, zonder daarvoor een huurverhoging te vragen. Lagere woonlasten door een energiezuinigere woning komen volledig ten bate van onze huurders.

Onze Next Steps in het kader van betaalbaarheid zijn:

 • We gaan onderzoeken of we inkoopvoordelen voor onze bewoners kunnen realiseren via all inclusive huren
 • Met het project Aan de Slag 040 helpen we huurders met een afstand tot de arbeidsmarkt aan betaald werk en dus een betere betaalbaarheid van de woonlasten.

 

José & Trudo gaan voor beschikbaarheid en betaalbaarheid

José, Slimmer Koper: 'Dankzij Slimmer Kopen een eigen koopwoning met (maximaal) 30% korting op marktwaarde.

De komende jaren zal ook het aantal Slimmer kopen®-woningen verder toenemen. We gaan door met het verkopen van huurwoningen bij 'mutatie', tenzij we die woningen nodig hebben voor urgenten, bijzondere klanten of herhuisvesters. Zo onstaat ruimte om te investeren in nieuwe sociale huurwoningen. En net als met sociale huurwoningen leveren we ook met Slimmer Kopen® een belangrijke bijdrage aan de volkshuisvesting.
 

 

Ed & Trudo gaan voor duurzaamheid

Ed, expert op het gebied van duurzaamheid: 'Al in 2021 is het gemiddelde energielabel van de woningen van Trudo label B'

Duurzaamheid vinden we erg belangrijk, alleen we kunnen het ons en onze bewoners niet veroorloven om op dit moment volledig over te stappen op een gasloze woningvoorraad. Daarvoor zijn de huidige technieken te duur en ze leveren nog te weinig besparing op energielasten voor onze bewoners op. Daarom zetten we ons huidige verduurzamingsbeleid voort om gekoppeld aan planmatig onderhoud woningen te isoleren zonnepanelen aan te leggen en zo dragen we onze stenen bij. Als we kansen op dit front kunnen creëren, doen we dat.

 • Bij nieuwbouw gaan we voor energie neutrale woningen.
 • Onze woningen zullen in 2021 gemiddeld energielabel B bereiken.
 • We verduurzamen Slimmer Kopen woningen bij mutatie.
 • We blijven zelf experimenteren met nieuwe installatieconcepten, we leren van andere corporaties en kennisinstellingen en delen onze kennis via onze participatie in het Duurzaamheidspact

Onze Next Steps op het gebied van duurzaamheid:

 • Voorlichting over energiebesparing aan bewoners
 • Met eigenaar-bewoners in VVE complexen gaan we afspraken maken om ook die complexen te verduurzamen.
 • We gaan op zoek naar mogelijkheden om de kopers van een Slimmer Kopen woning te faciliteren bij het verduurzamen van hun woning.
 • Daar waar mogelijk, kijken we breder dan alleen naar ‘energiezuinig’, ook aandacht voor verbetering van natuurkwaliteit in de brede zin van het woord, waar het nieuwe woonmilieus en concepten betreft (denk aan Vredeoord, Eikenburg en de Trudotoren), waterbeheer.

 

Sanne & Hidde & Trudo gaan voor aantrekkelijke plekken

Sanne & Hidde, toekomstige huurders in de nieuwe, prachtige wijk Vredeoord: 'Wonen op bijzondere plekken zoals Strijp-S, Landgoed Eikenburg en binnenkort ook op Vredeoord'.

Eindhoven is een prachtige stad en wij gaan door met het toevoegen van nieuwe, aantrekkelijke en bijzondere woonmilieus aan de stad

 • We gaan verder met het realiseren van onze plannen voor Strijp-S, Vredeoord, Eikenburg en in Woensel-West.

Onze Next Steps ten aanzien van aantrekkelijke plekken:

 • We herijken onze visie op 'de driehoek' van Strijp-S. Je leest er hier meer over. 
 • We zetten in op ondersteunen van bewonerscommunities in nieuwe buurten en complexen, want het gaat niet alleen om de fysieke omgeving, maar ook over de sociale omgeving.
 • We gaan op zoek naar nieuwe posities voor na 2024 waar we bijzondere woonconcepten en woonmilieus aan de stad kunnen toevoegen.