Resultaten
Rustenburgstraat, Tafelbergstraat en Veldmaarschalk Smutsstraat in wijk “de Doornakkers”

Het project Rustenburgstraat is een “sloop-nieuwbouw project”. De oude woningen uit 1947 zijn technisch “op” en worden vervangen door moderne nieuwbouwwoningen.

In het nieuwe plan blijft veel aandacht en ruimte voor de groene setting. De nieuwe woningen zijn ook grondgebonden woningen die een duidelijke verwijzing naar het cultuur-historische verleden krijgen. In het nieuwe plan wordt veel aandacht besteed aan de buitenruimte en het gebruik hiervan en ook aan ecologie en biodiversiteit. Het dorpse karakter van de Rustenburgstraat willen we behouden en daar waar mogelijk op een eigentijdse manier versterken.

Visie en nieuwe situatie 

 

In het 1e deel van 2022 is het stedenbouwkundige plan besproken met gemeente en omwonenden. De uitwerking van het stedenbouwkundige plan en de toekomstige woningen volgt in het 2e deel van 2022. De wijziging van het bestemmingsplan is eind juni 2022 ingediend bij de gemeente Eindhoven. Trudo verwacht de omgevingsvergunning begin 2023 in te kunnen dienen en medio / najaar 2023 te kunnen starten met de realisatie van het project. Het plan zal in meerdere fasen worden uitgevoerd. 

Project

Sloop van circa 50 woningen en nieuwbouw van circa 100 woningen

Fase

planning start bouw: Planning sloop medio 2023 / start bouw aansluitend aan de sloop
oplevering: in loop van 2024

Verhuur

via inschrijving Wooniezie 

Partners

Architect FAAM Architects
Groenadviseur Helvoirt Groenprojecten

Inloopavond Rustenburg terugkoppeling 1

Inloopavond Rustenburg terugkoppeling 2