Resultaten
Rustenburgstraat, Tafelbergstraat en Veldmaarschalk Smutsstraat in wijk 'de Doornakkers'

Het project Rustenburgstraat is een sloop-nieuwbouw project. De oude woningen uit 1947 zijn technisch 'op' en worden vervangen door moderne nieuwbouwwoningen.

In het nieuwe plan is veel aandacht en ruimte voor de groene setting. De nieuwe grondgebonden woningen zijn een duidelijke verwijzing naar het cultuurhistorisch verleden. In het nieuwe plan wordt veel aandacht besteed aan de buitenruimte en het gebruik hiervan, maar vooral ook aan ecologie en biodiversiteit. Het dorpse karakter van de Rustenburgstraat willen we behouden en daar waar mogelijk op een eigentijdse manier versterken. De woningen hebben een kleine privétuin en liggen bovendien aan een grote, collectieve tuin. Deze tuin delen de bewoners met elkaar.

Visiedocument en nieuwe situatie 

visiedocument Rustenburg

 

In het 1e deel van 2022 is het stedenbouwkundige plan besproken met gemeente en omwonenden. De wijziging van het bestemmingsplan is eind juni 2022 ingediend bij de gemeente Eindhoven. De beoordeling van het bestemmingsplan heeft even op zich laten wachten. Het bestemmingsplan heeft tot 11 oktober 2023 ter inzage gelegen. Dit wordt nu verder behandeld door de gemeente tot aan vaststelling.

Trudo verwacht de omgevingsvergunning begin 2024 in te kunnen dienen en medio 2024 te kunnen starten met de realisatie van het project. Het plan wordt in meerdere fasen uitgevoerd. 

Trudo heeft Van Herpen geselecteerd als aannemer. Samen met hen wordt het plan nu verder technisch uitgewerkt. De nieuwe woningen worden gebouwd met houtskeletbouw panelen, gevuld met onder hoge druk geperst stro, dit heet Strotec. We streven ernaar om de woningen duurzaam, biobased en met zo min mogelijk overlast te bouwen.

Project

Sloop van 44 woningen en nieuwbouw van 89 sociale huurwoningen.

De nieuwe woningen kennen drie maten: S, M en L en zijn geschikt voor een- tot driepersoonshuishoudens. 

Fase

Fase 1 medio 2024 - medio 2025

Verhuur

Via inschrijving Wooniezie 

Partners

Architect FAAM Architects
Mulderendevries architecten
Soontiëns
RA+
Gebr. Van Herpen 
Strotec

Downloads

Inloopavond Rustenburg terugkoppeling 3

Inloopavond Rustenburg terugkoppeling 2

Inloopavond Rustenburg terugkoppeling 1

Fasering Rustenburgstraat

Groenexpeditie Rustenburg