Resultaten

Recent nieuwbouw project

Landgoed Eikenburg

Voor Landgoed Eikenburg is, samen met de Broeders en Buro Lubbers een toekomstvisie opgesteld, die door de gemeente Eindhoven wordt ondersteund. Daarin is opgenomen dat de combinatie van zorg, onderwijs en wonen uitgangspunt blijft voor de toekomst, maar datde woonfunctie versterkt zal worden waar dat mogelijk is.

Landgoed Eikenburg, Eindhoven 28 appartementen Alle projecten