Resultaten
Sloop en nieuwbouw

Trudo gaat aan de locatie Planciuslaan en omgeving 34 woningen van één laag met een kap slopen. Deze woningen zijn gebouwd net na de Tweede Wereldoorlog. De woningen voldeden energetisch en qua plattegrond niet meer aan de eisen die tegenwoordig worden gesteld.

Het gaat om de panden aan de Jacob van Deventerstraat 27 t/m 31 oneven, Planciuslaan 2 t/m 19, Orteliusweg 1 t/m 8 en Orteliusweg 10 en Kaartmakersring 71 t/m 85 oneven. Dit betreft Fase 3 op onderstaande situatie.

Nieuwbouw

De stedenbouwkundige structuur blijft gehandhaafd in het nieuwe plan. De nieuwe woningen zijn smaller en zullen bestaan uit 2 bouwlagen met een kap. Doordat de woningen smaller zijn vindt er een verdichting plaats en zullen er 60 woningen teruggebouwd kunnen worden.

De planning is om eind 2022 te gaan slopen en in de loop van 2023 te starten met de bouw. 

Project

Circa 60 eengezinswoningen

Fase

Start bouw najaar 2023, oplevering eind 2024.

Verhuur

Over de verhuur van de beschikbare woningen wordt op een later moment besloten

Partners

De Loods architecten en adviseurs, ZY Projectontwikkeling

Hoe kom ik in aanmerking

Zodra hierover meer bekend is, wordt deze informatie hier gedeeld.Ja, ik ontvang graag een melding wanneer deze woningen beschikbaar zijn via Wooniezie. 

Foto's oude situatie