Resultaten
vr 05 feb 2021

Toewijzing woningen Haasje Over en Trudo Toren

Het Eindhovens Dagblad publiceerde een artikel over het toewijzen van sociale huurwoningen door Trudo in Haasje Over en de groene Trudo Toren op Strijp-S. Aanvullend daarop geven we graag een wat meer uitgebreide toelichting.

Trudo staat voor supporting people. Wij geloven in het ondersteunen van mensen die dat nodig hebben.  We staan voor inclusiviteit en maken werk van een stad waar iedereen kan wonen, óók op de meest aantrekkelijke plekken. Daarom bouwen wij twee prachtige woontorens op Strijp-S voor sociale woningverhuur. Zodat ook mensen met een lager inkomen op deze plek kunnen wonen. Dát is inclusiviteit, en dat vinden we ‘typisch Trudo’.

Vanuit onze visie op Strijp-S, maar zeker ook vanuit onze ervaring, vinden we het erg belangrijk om voor bijzondere locaties en gebieden bewoners te vinden die daar goed passen. Een juiste match kan een belangrijke rol vervullen bij het uitdragen en verstevigen van de gebiedsvisie, draagt bij aan een betere leefbaarheid en aan woontevredenheid van bewoners, hun buren, bedrijven en bezoekers.

Bewonerscommunity op een bruisende plek

Ons doel voor de woontorens op Strijp-S is om hier direct vanaf de oplevering een actieve bewonerscommunity te hebben, met bewoners die een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van het complex en het gebied en zich hier thuis voelen. Het is een bruisend gebied met een hoogstedelijk karakter en met veel levendige activiteiten en evenementen.

Daarom hebben we voor de toewijzing in Haasje Over een matchingsprocedure in het leven geroepen. Iedereen met interesse in een sociale huurwoning die aan de harde criteria voldeed, kon hier aan meedoen. Die harde criteria waren de inkomensgrens voor sociale huurwoningen en een huishouden van 1 of maximaal twee personen. Daarbij hebben we de bijzondere kenmerken van dit gebied (hoogstedelijk, bruisend en levendig karakter) en onze herijkte visie centraal gesteld en gekeken naar kennis van of binding met het gebied Strijp-S en de bereidheid om actief een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid.

We hebben veel brieven ontvangen (ongeveer 700) en konden in totaal 185 woningen toewijzen, waaronder ook woningen aan bijzondere doelgroepen. Een deel van de woningen is beschikbaar gesteld aan zogeheten ‘pioniers’ die we nodig achten om een positieve en actieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van het wooncomplex en het gebied. Deze pioniers zijn geselecteerd door Trudo in samenwerking met een selectiecommissie die bestond uit bewoners van Anton en Gerard. Elke beoordeling is door meerdere personen uitgevoerd, alle brieven zijn volledig geanonimiseerd en volgens een AVG-proof werkwijze behandeld.

Resumé, Trudo staat achter deze aanpak bij de toewijzing van woningen van Haasje Over. Juist vanwege de gebiedsvisie voor Strijp-S en juist vanwege het oogpunt van leefbaarheid.
 

Toewijzing woningen Trudo Toren

Voor de Trudo Toren maken we bekend dat de woningen worden toegewezen aan een mix van kandidaathuurders die worden ingeloot via Wooniezie, die worden toegewezen uit een aanbod van urgenten, statushouders en flexwoners en voor een deel worden toegewezen via eenzelfde matchingsproces als bij Haasje Over.

Voor deze laatste categorie geldt dat dit proces voor iedereen open staat die aan de harde criteria zoals inkomenseis en samenstelling huishouden voldoet.

Meer informatie hierover staat vanaf (medio) maart op onze website. Je kunt je belangstelling hier vast kenbaar maken, dan krijg je een seintje wanneer er meer over bekend is.