Resultaten
do 04 jan 2024

Onze 23 hoogtepunten van 2023

Hallo 2024! We hebben de deur van 2023 achter ons dichtgetrokken. Maar dat doen we niet zonder nog eens terug te blikken op wat afgelopen jaar nou precies zo bijzonder maakte. En dat waren er nogal wat, de hoogtepunten van 2023! We bundelden de voor ons meest memorabele momenten van afgelopen jaar in de 23 van 2023.

Supertrots zijn we op het winnen van de Dirk Roosenburgprijs, als eerste opdrachtgever ooit mochten wij deze prachtige onderscheiding in ontvangst nemen. Maar ook bij de oplevering van Plan Celsius in Woensel-West, Het Kruidenbuurt opleverfeest, en bij de maar liefst 4000ste Slimmer Koper staan we graag stil.

Stuk voor stuk prachtige momenten mochten we het afgelopen jaar meemaken, 2023 was een bijzonder jaar voor ons. Met als afsluiting de presentatie van onze nieuwe strategische visie Supporting People. Let's Innovate! Een visie waarmee we ons zelf toch een beetje opnieuw gaan uitvinden, en waarbij de focus ligt op vernieuwing en innovatie. Een aansporing voor onszelf en voor iedereen die met ons optrekt. Stilstand is achteruitgang en we willen juist vóóruit, vol energie het nieuwe jaar in! Ga je met ons mee?