Resultaten
di 17 mrt 2020

Maatregelen Trudo vanwege situatie corona-virus

Het RIVM adviseert inwoners zoveel als mogelijk thuis te blijven in verband met het coronavirus. Uiteraard willen wij als Trudo bijdragen aan het tegengaan van verdere besmetting, waar we dat kunnen.

Daarom geven wij gehoor aan de oproep van het RIVM om het aantal contactmomenten zo klein mogelijk te houden. Een aantal maatregelen kan gevolgen hebben voor u als huurder.

De maatregelen die wij nu nemen, gelden tot de richtlijnen van het RIVM worden versoepeld. Houd er vooral rekening mee dat:

  • Ons kantoor tot nader bericht gesloten is voor bezoekers zonder afspraak
     
  • We voeren alleen urgente spoedreparaties uit. Wilt u een spoedreparatie melden (bijvoorbeeld gas- en waterlekkage, brand of liftstoring)? Bel ons dan: 040 - 25 04 310. Reparaties die géén spoed hebben, worden later ingepland wanneer dat weer kan.
     
  • Planmatig onderhoud aan de buitenzijde van woningen gaat door, mits er geen sprake is van contact met bewoners. Onderhoudswerkzaamheden binnen in woningen gaan alleen door als werkzaamheden veilig (voor bewoner en medewerkers aannemer) kunnen worden uitgevoerd. Hierbij gelden de richtlijnen van het RIVM.

Wat wél gewoon doorgaat

  • Telefonisch en digitaal zijn we gewoon bereikbaar voor vragen via 040-2359888 en via e-mail: wonen@trudo.nl. Houd er wel rekening mee dat onze medewerkers vaker vanuit huis werken. Dit kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening of telefonische bereikbaarheid. Wij vragen hiervoor uw begrip.
  • Reparaties die spoed hebben kunt u altijd bij ons melden: 040 - 25 04 310.

Heeft u een afspraak die niet telefonisch kan?

Sommige dingen kunnen niet via de telefoon. In zo'n geval nemen wij vooraf contact met u op. Wij stellen u dan een aantal vragen. Bijvoorbeeld of u op dit moment griep- of verkoudheidsklachten heeft. Ook willen we graag weten of u in een risicogebied bent geweest. Op basis daarvan bekijken we of de afspraak door kan gaan, of toch moet worden verzet.

Maatregelen als wij wél bij u thuis komen

In sommige gevallen is het toch nodig dat wij bij u langskomen. Onze medewerkers houden dan minimaal 2 meter afstand. Of zij werken in gescheiden ruimtes. Na het bezoek wassen zij hun handen met zeep of een desinfecterend middel.

Maatregelen bij bouw- en renovatieprojecten

Bij bouw- en renovatieprojecten vindt er overleg plaats met de aannemer en eventueel de bewoners. Zijn bewoners ziek, dan wordt gekeken of er andere oplossingen zijn. Het kan zijn dat werkzaamheden later worden uitgevoerd.

Wanneer er bij een aannemer onvoldoende medewerkers beschikbaar zijn vanwege ziekte, dan is veiligheid het belangrijkste. Wij beseffen dat dit kan leiden tot enige vertraging van de afspraken of projecten. En vragen hiervoor uw begrip.

Meer informatie

Op de website van het RIVM leest u de laatste ontwikkelingen over het coronavirus in Nederland en Noord-Brabant.