Resultaten
Veel gestelde vragen

Vraag aan Sint Trudo

Veelgestelde vragen: huurbetaling
 • Wat is het rekeningnummer van Trudo?

  Het rekeningnummer van Stichting Sint Trudo is:

  IBAN:  NL88 BNGH 0285 1819 71

  BIC:  BNGHNL2GXXX

  t.n.v Stichting Sint Trudo, Eindhoven

   

  Het rekeningnummer van Trudo Holding is:

  IBAN:  NL38 BNGH 0285 1819 98

  BIC:  BNGHNL2GXXX

  t.n.v Trudo Holding BV, Eindhoven

   

 • Ik betaal via automatische incasso, toch heb ik een betalingsherinnering gekregen, hoe kan dat?

  Het is mogelijk dat u aan het begin van de maand, toen de huur moest worden afgeschreven, te weinig geld op uw rekening had staan en de bank de opdracht geweigerd heeft. Daarom heeft u de herinnering gekregen, u dient het daarop aangegeven bedrag dus nog wel over te maken.

 • Kan ik huur op een andere datum dan op de 1e van de maand betalen, met een machtiging?

  Nee, volgens het huurcontract dient de huur vóór de eerste van de desbetreffende maand betaald te zijn.

 • Kan ik de huur alleen per automatische incasso betalen of kan het ook anders?

  Onze voorkeur gaat uit naar betaling via een machtiging voor automatische incasso, de huur wordt dan rond iedere eerste van de maand automatisch van uw rekening afgeschreven. Wilt u niet automatisch betalen dan kunt u altijd nog betalen via Mail To Pay (digitaal betaalverzoek) of door te pinnen bij Corp Support of in de Sint Trudo Woonwinkel. U kunt de huur niet contant betalen. Download hier het 'Huurbetaling via Mail To Pay' formulier.

 • Hoe kan ik de huur betalen?

  U kunt de huur op verschillende manieren betalen:

  • Automatische incasso
  • Automatische overschrijving (via uitkering)
  • Mail To Pay (digitaal betaalverzoek)
  • Pinnen
 • Wanneer moet ik de 1e huur betalen?

  Bij de ondertekening van de huurovereenkomst betaalt u de eerste huurperiode.

 • Waar kan ik een machtigingskaart krijgen voor betaling van mijn huur per automatische incasso?

  Bij ondertekening van uw huurcontract wordt de machtigingskaart samen met u ingevuld. Mocht dit niet gebeurt zijn, vraag dan nu een machtiging aan met het formulier  ‘Aanvragen machtiging automatische incasso’. Ook als u wilt overstappen op automatische incasso kunt u gebruik maken van dit formulier. U kunt in de de machtigingkaart ook ophalen bij Team Wonen of bij Corp Support.

  Gegevens Corp Support
  Bezoekadres: Avignonlaan 9, 5627 GA Eindhoven
  Telefoon: 040 - 40 23 235 (gebruikelijke belkosten)

  Gegevens Team Wonen

  Telefoon040 - 23 59 888 (maandag t/m donderdag van 08:30 tot 17:00 uur, vrijdag van 08:30 tot 13:00 uur)

  Bezoekadres: Torenallee 34, Apparatenfabriek Strijp-S, Eindhoven (alleen op afspraak)

  PostadresPostbus 360, 5600 AJ Eindhoven

  E-mail: wonen@trudo.nl

Veelgestelde vragen: huurachterstand
Veelgestelde vragen: huurprijs
 • Hoe kan ik controleren of ik niet te veel huurverhoging krijg?

  Op de site van het ministerie van VROM vindt u een handige rekenmodule. Ga naar www.huurverhogingscheck.nl en in een handomdraai weet u of de verhoging correct is.

 • Hoe maak ik bezwaar tegen mijn huurverhoging?

  Via een bezwaarschrift tegen huurverhoging, te verkrijgen via Team Wonen of via deze link: Ministerie van VROM. U moet het bezwaarschrift bij de verhuurder indienen, binnen 6 weken na de voorgestelde huurverhogingsdatum (dus binnen 6 weken na 1 juli).

 • Waarvoor geldt de maximale huurverhoging niet?

  Deze maximale huurverhoging geldt niet voor huurcontracten die zijn geliberaliseerd. Dit wil zeggen contracten met een aanvangshuurprijs boven de op dat moment geldende liberalisatiegrens. Meer informatie over geliberaliseerde huurovereenkomsten staat in het dossier Huurovereenkomst.

 • Hoe moet een verhuurder de huurverhoging voorstellen?

  Een verhuurder moet een huurverhoging schriftelijk voorstellen. Het voorstel moet ten minste twee maanden van tevoren zijn ontvangen door de huurder (dus bij een huurverhoging per 1 juli: vóór 1 mei) en moet het volgende bevatten:

  - het verhogingspercentage;
  - de oude huurprijs;
  - de nieuwe huurprijs;
  - de ingangsdatum;
  - hoe de huurder bezwaar kan maken;
  - de termijn waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt.

 • Ik ben het niet eens met de hoogte van mijn huur, wat kan ik doen?

  Gaat het om de huurprijs van uw woning in het algemeen en niet om de jaarlijkse huurprijsverhoging. Dan hangt het van de reden af of u daar iets tegen kunt doen:

  1. U bent het niet eens met de hoogte van uw huur vanwege onderhoudsklachten
  • Meldt uw klacht eerst schriftelijk bij Trudo. Wij zoeken het dan voor u uit. Mocht u daarna nog steeds vinden dat er ernstige onderhoudsklachten zijn, dan kunt u zich richten tot de huurcommissie.
  • Vraag eerst een formulier voor tijdelijke huurverlaging aan bij het secretariaat van de huurcommissie, of download het hier.
  • Stuur het formulier en een kopie van de brief die u naar de verhuurder heeft gestuurd naar het secretariaat van de huurcommissie.
  • De huurcommissie stelt een onderzoek in. Er volgt een openbare zitting waarin uw verzoek behandeld wordt.

  2. U bent het niet eens met de hoogte van de huur vanwege de verhouding tot de woningwaardering. Als woningwaardering de reden is voor uw ontevredenheid kunt u een huurverlagingvoorstel indienen. U kunt hiervoor een formulier downloaden op de site van het Ministerie van VROM.

 • Wat is de maximale huurprijsgrens?

  Elke huurwoning heeft een bepaald puntenaantal. Bij dat puntenaantal hoort een maximale huurprijs. Als de huur van de woning boven deze grens ligt (of zou komen te liggen) kunt u een huurverlaging voorstellen aan de verhuurder. Deze maximale huurprijs wordt door de minister van VROM vastgesteld. In tabellen is vastgelegd wat de maximale huurprijsgrens is. Er zijn tabellen voor zelfstandige woningen, kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen.

Veelgestelde vragen: huurtoeslag
 • Kan ik huurtoeslag krijgen voor een woning in de vrije sector?

  Nee. Voor woningen boven de huurgrens (liberalisatiegrens) van € 681,02 (2013) vervalt het recht op huurtoeslag. In heel speciale gevallen kan de Belastingdienst hier een uitzondering op maken. Kijk voor meer informatie over huurtoeslag op de site van de belastingdienst.

 • Waar is meer informatie over de Huurtoeslag te vinden?

  De Belastingdienst is belast met de uitvoering van de Huurtoeslag. Op de site van de Belastingdienst is meer informatie te vinden. Daar staan onder meer de voorwaarden om in aanmerking te komen voor Huurtoeslag. Verder kan er een proefberekening worden gemaakt maken om te zien of iemand in aanmerking komt voor huurtoeslag. Ook kan op de site een aanvraagformulier worden gedownload. Tenslotte kan een huurder een aanvraagformulier van de site downloaden.

 • Mijn huur gaat omhoog, krijg ik nu ook meer huurtoeslag?

  De hoogte van uw huurtoeslag is afhankelijk van de huurprijs en uw inkomen en wordt jaarlijks herzien door de belastingdienst. Kijk voor meer informatie en voor een proefberekening van uw huurtoeslag op de site van de belastingdienst.

 • Mijn inkomen is ineens gedaald, en ik krijg geen huurtoeslag. Wat nu?

  De hoogte van de huurtoeslag wordt bepaald aan de hand van uw inkomen van het huidige jaar. Als uw inkomen plotseling sterk daalt, dan heeft u misschien recht op huurtoeslag. Of als u al huurtoeslag ontvangt, recht op een hoger toeslagbedrag. Neemt u contact op met de belastingdienst voor meer informatie. Zij zijn op werkdagen te bereiken op telefoonnummer: 0800-0543. Valt u toch net buiten de huurtoeslagrekening, dan kent Trudo het huurquote-beleid.

 • Wanneer en hoe worden jaarlijks de hoogte van de Huurtoeslag bekend gemaakt?

  VROM levert elk half jaar nieuwe grensbedragen en tabellen voor de berekening van de Huurtoeslag. Per 1 januari stelt VROM de nieuwe grenzen vast voor het inkomen van de huurder. De aanpassingen per 1 juli hebben betrekking op de hoogte van de huur. VROM maakt deze informatie bekend in een brief aan de gemeenten. U kunt deze brief, ook wel MG-circulaire genoemd, downloaden op de overzichtspagina van de MG's op de VROM-site.

  De Belastingdienst is verantwoordelijk voor de uitvoering van de huurtoeslag en stelt het recht en de hoogte van de Huurtoeslag jaarlijks vast.

 • Ik ga per de 15e van deze maand verhuizen. Krijg ik voor mijn nieuwe woning deze maand nog huurtoeslag?

  Nee. U kunt alleen per hele maand huurtoeslag ontvangen. Als uw huurcontract voor uw nieuwe woning per de 1ste van de maand is ingegaan, dan kunt u wel voor deze maand huurtoeslag ontvangen. U moet u wel binnen 5 dagen na de ingangsdatum van de huurovereenkomst inschrijven bij de Gemeentelijke Basis Administratie op het nieuwe adres. U kunt maar voor 1 woning huurtoeslag ontvangen. Huurt u tijdelijk i.v.m. de verhuizing 2 woningen? Kies dan voor de woning met de hoogste huurtoeslagbijdrage.

 • Kan ik huurtoeslag aanvragen via Trudo?

  Nee, sinds 1 januari 2006 wordt de huurtoeslagregeling rechtstreeks uitgevoerd door het Ministerie van VROM.
  Kijk voor meer informatie over huurtoeslag op de site van de belastingdienst. 

Veelgestelde vragen: medehuurderschap
 • Wat is medehuurderschap?

  Als u een huurcontract ondertekent, bent u ‘hoofdhuurder’. Als uw huisgenoot ‘medehuurder’ wordt, staat hij of zij niet op het huurcontract, maar heeft wel dezelfde rechten en plichten die u als hoofdhuurder heeft.

  Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, is uw partner automatisch medehuurder. U hoeft dan alleen de gegevens van uw partner door te geven. Voorwaarde is wel, dat uw partner ook bij u in huis woont.

  Als u samenwoont, kunt u na twee jaar medehuurderschap voor uw huisgenoot aanvragen. Dat kan alleen als u samen langdurig het huishouden voert. Daarnaast moet de woning voor u beiden al twee jaar het ‘hoofdverblijf’ zijn. Met andere woorden: u moet er beiden wonen. Kinderen kunnen alleen medehuurder worden als ze ouder zijn dan 40, als ze voor u zorgen, of u voor hen en als ze altijd thuiswonend zijn geweest. Medehuurderschap kunt u aanvragen bij de afdeling beheer van Trudo.

 • Wanneer ben ik een medehuurder op aanvraag?

  U bent medehuurder op aanvraag als u niet getrouwd bent of geregistreerd partnerschap heeft afgesloten, maar na het ingaan van de huurovereenkomst het medehuurderschap heeft aangevraagd en verkregen.

 • Wanneer ben ik een contractuele medehuurder?

  U bent een contractuele medehuurder als u samen met de huurder de huurovereenkomst heeft getekend. U heeft dan de volledige rechten en plichten uit de huurovereenkomst. Samen met de huurder bent u hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit de overeenkomst. U heeft dezelfde positie als de huurder.

 • Wanneer ben ik een medehuurder van rechtswege?

  U bent medehuurder van rechtswege als u getrouwd bent of geregistreerd partnerschap heeft afgesloten.

 • Wanneer kom ik in aanmerking voor medehuurderschap?

  Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, is uw partner automatisch medehuurder. U hoeft dan alleen de gegevens van uw partner door te geven. Voorwaarde is wel, dat uw partner ook bij u in huis woont.

  Als u samenwoont, kunt u na twee jaar medehuurderschap voor uw huisgenoot aanvragen. Dat kan alleen als u samen langdurig het huishouden voert. Daarnaast moet de woning voor u beiden al twee jaar het ‘hoofdverblijf’ zijn. Met andere woorden: u moet er beiden wonen. Kinderen kunnen alleen medehuurder worden als ze ouder zijn dan 40, als ze voor u zorgen, of u voor hen en als ze altijd thuiswonend zijn geweest. Medehuurderschap kunt u aanvragen bij de afdeling beheer van Trudo.

 • Hoe moet ik medehuurderschap aanvragen?

  U kunt medehuurderschap aanvragen door het formulier 'Medehuurderschap: aanvraag' in te vullen, samen te ondertekenen en vervolgens op te sturen t.a.v. de afdeling beheer van Trudo.

Veelgestelde vragen: onderhoud
 • Ik heb last van overhangende takken van een boom (of bomen) van de buren, kan ik hier iets aan doen?

  Neem eerst contact op met uw buren en vraag of zij hun boom of bomen willen snoeien. Als uw buren hun boom (of bomen) op uw verzoek niet snoeien binnen de afgesproken termijn, dan mag u de takken die boven uw tuin hangen snoeien.

 • Ik wil een boom uit mijn tuin verwijderen, heb ik hiervoor een kapvergunning nodig en zo ja, waar kan ik deze krijgen?

  U kunt het formulier 'kapvergunning: aanvraag' onder aan deze pagina gebruiken of contact opnemen met de onderhoudservice. Onze opzichter komt dan langs om te beoordelen of de overlast die de boom veroorzaakt een gegronde reden is om een kapvergunning aan te vragen. Indien dit het geval is, zal Trudo bij de gemeente een kapvergunning aanvragen. De kosten van de kapvergunning (leges) en het rooien van de boom komen overigens wel voor uw rekening.

 • Moet ik een verbouwing zelf betalen?

  Ja, maar in bepaalde gevallen wordt voor verbeteringen aan de woning een gedeeltelijke vergoeding gegeven.

 • Moet ik de wijzigingen verwijderen als ik ga verhuizen?

  Als u gaat verhuizen zijn er een aantal mogelijkheden met betrekking tot uw wijzigingen. De verhuurmakelaar bepaalt uiteindelijk welke situatie op uw wijziging van toepassing is:

  -  Trudo accepteert de door u aangebrachte wijzigingen. Dit is het geval als de wijzigingen in een goede technische en bouwkundige staat verkeren en als ze voldoen aan de door ons gestelde normen.
  - U moet de wijzigingen ongedaan maken als deze in een slechte staat verkeren of niet voldoen aan de normen van Trudo.
  - U neemt de wijziging mee naar uw volgende woning, bijv een keuken. U moet er dan wel voor zorgen dat er een andere keuken voor in de plaats komt, die aan dezelfde eisen voldoet als de oorspronkelijke keuken.

 • Hoe zit het met gas en elektra?

  Veranderingen aan nutsvoorzieningen (elektra, gas, water, etc.) zijn toegestaan, mits u ze laat uitvoeren door een erkend installateur.

 • Moet ik me houden aan de kleurkeuze van het schilderwerk, binnen en buiten?

  Dat hangt af van wat daarover staat in uw huurcontract. In principe beslist Trudo over veranderingen in de kleurstelling van het schilderwerk aan de buitenkant van de woning. U bent zelf verantwoordelijk voor het schilderwerk aan de binnenzijde van uw woning.

 • Ik wil iets veranderen aan mijn huurhuis, moet ik dat aanvragen?

  Wanneer u veranderingen aan het casco van uw huurhuis wilt aanbrengen, moet u dit altijd schriftelijk aanvragen. Of u toestemming heeft om veranderingen aan te brengen aan de binnenzijde van uw woning, hangt af van de huurovereenkomst die u heeft. Kijk voor meer informatie dus in uw huurcontract of neem contact op met de afdeling beheer.

 • Wat te doen bij brand-, rook- en waterschade?

  Schade als gevolg van brand, rook en water wordt in overleg met Sint Trudo hersteld. U moet schadegevallen altijd binnen 24 uur melden bij Team Wonen en natuurlijk ook bij uw verzekeringsmaatschappij.

  Wilt u schade melden, bel dan naar de Team Wonen via 040 - 23 59 888 (maandag t/m donderdag van 08:30 tot 17:00 uur, vrijdag van 08:30 tot 13:00 uur)

 • Waar kan ik terecht met mijn schoonmaakklacht?

  Woont u in een appartementencomplex van Sint Trudo en bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeenschappelijke ruimtes (zoals de hal, trappenhuis, lift en gangen) worden schoongemaakt? Meld dit dan via het formulier 'overlast melding'. De klacht komt terecht bij de verantwoordelijke complexbeheerder. Deze zal binnen 3 werkdagen reageren.

 • Waar kan ik woningaanpassing voor gehandicapten aanvragen?

  Als u om medische redenen een verhuiskostenvergoeding of een aangepaste woning nodig heeft, kunt u terecht op  www.regelhulp.nl. Op deze nieuwe website krijgen gehandicapten, chronisch zieken en ouderen online hulp bij het aanvragen van de voorzieningen op het gebied van zorg, sociale zekerheid en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Regelhulp komt overeen met het WMO-loket van de gemeente Eindhoven en beoordeelt uw situatie.  U kunt het WMO-loket ook bellen: 040-238600

Veelgestelde vragen: onderverhuur
 • Mag ik kamers onderverhuren?

  Nee, in uw huurcontract staat, dat u als huurder (een deel van de) woning niet mag doorverhuren of in gebruik geven aan derden, zonder schriftelijke toestemming van Trudo. Doet u dit toch, dan handelt u in strijd met de huurovereenkomst èn is er sprake van illegale bewoning. Onderverhuring is voor ons aanleiding om de huurovereenkomst te laten ontbinden.

 • Mag ik mijn woning onderverhuren als ik zelf (tijdelijk) ergens anders woon?

  Nee, in het huurcontract staat dat u als huurder uw hoofdverblijf in de woning moet hebben. Dit betekent dat u in de woning moet wonen en niet ergens anders. Als u verhuist zonder Trudo te informeren voldoet u niet meer aan deze verplichting uit uw huurcontract. Heeft u uw woning bovendien onderverhuurd dan woont de nieuwe huurder zonder huurcontract in de woning en is er dus sprake van illegale of onrechtmatige bewoning. Als Trudo dat constateert, zal u uw huurovereenkomst op moeten zeggen en de woning geheel ontruimd op moeten leveren, anders zal Trudo meteen een juridische procedure starten.

 • De huurder gaat voor langere tijd weg, mag ik zolang in zijn/ haar huis wonen?

  Onderverhuur is niet toegestaan. Als huurder bent u volgens het huurcontract verplicht om in de woning uw ‘hoofdverblijf’ te hebben. Met andere woorden: u moet er zelf wonen. Op het moment dat u er niet (meer) zelf woont, moet de huurovereenkomst worden opgezegd. In sommige gevallen kan de beheerder van Trudo u toestemming geven voor wederverhuur, als u bijvoorbeeld voor een bepaalde periode in het buitenland verblijft voor studie of werk. U heeft altijd – vooraf en schriftelijk- toestemming van Trudo nodig.

Veelgestelde vragen: opzeggen van de huur
 • Wanneer is bekend wie de nieuwe huurder wordt?

  Wanneer we de woning meteen kunnen doorverhuren, wordt de woning zo spoedig mogelijk na de huuropzegging toegewezen volgens ons woningzoekenden systeem. Moeten wij eerst nog in de woning aan het werk, dan zal de toewijzing pas plaatsvinden op het moment dat de woning (bijna) klaar is. Neem bij dit soort vragen contact op met de medewerker klanten.

 • Wat is de overname regeling en hoe zit deze in elkaar?

  Wij bepalen welke zaken contractueel mogen blijven zitten, welke weggehaald moeten worden en wat eventueel hersteld moet worden. De oude huurder regelt vervolgens met de nieuwe huurder welke spullen deze eventueel overneemt en welke hij alsnog verwijdert. Hier bemiddelen wij niet in maar wij ontvangen wel graag een kopie van de gemaakte afspraken (ondertekend door beide partijen). Neem bij twijfel altijd contactop met de medewerker klanten.

 • Ik heb mijn huur na de 15e van de maand opgezegd en betaal per automatische incasso. Nu is er een volle maandhuur van mijn rekening afgeschreven. Klopt dat, of kan ik mijn geld terugkrijgen?

  Bij huuropzegging wordt uw automatische incasso direct stopgezet. Bij opzegging na de 15e van de maand is de opdracht voor de incasso echter al naar de bankgirocentrale gestuurd. Het klopt dus dat er teveel is afgeschreven. Als de eindinspectie geweest is en er geen schade aan uw woning geconstateerd is, krijgt u het hele bedrag uiteraard terug gestort op uw rekening.

 • Ik heb mijn huur opgezegd, volgt er nog een eindafrekening en zo ja, wanneer?

  Na afloop van de huurperiode volgt er altijd een inspectie. Om te bepalen of u geld terugkrijgt moeten wij eerst het inspectierapport binnen hebben, waarin staat of er schade is geweest waarvoor u ons geld verschuldigd bent. Daarna kunnen we de eindafrekening opmaken waarin de voor- of achterstand in de huur en de eventuele schade verrekend worden. Wij streven ernaar om u binnen 4 weken na beëindiging van uw huurovereenkomst de eindafrekening toe te sturen. Het geld dat u eventueel nog tegoed hebt wordt dan binnen 15 dagen op uw rekening gestort. De afrekening van de stook- en servicekosten volgt later. Deze kunt u verwachten tussen april en juli (uiterlijk op 1 juli) van het jaar volgend op het jaar waarin u de huur hebt opgezegd.

 • Eindigt automatische incasso tegelijk met einddatum huur?

  Ja, bij een huuropzegging zorgt Trudo ervoor dat uw automatische incasso wordt stopgezet.

 • Ik wil mijn huur opzeggen, hoe moet ik dat doen?

  Als u wilt kunt u in de Trudo Woonwinkel ook een opzeggingsformulier invullen. Een huuropzegging is definitief en kan dus niet meer ingetrokken worden.

  U moet de huur een maand voordat u vertrekt opzeggen, maar eerder mag ook. U bepaalt zelf per wanneer u de huur opzegt. Dat hoeft dus niet per se op de eerste of de vijftiende van de maand. Belangrijk is wel, dat de datum niet in het weekend of op een feestdag valt. Wanneer u bijvoorbeeld (uiterlijk op 19 maart) uw woning opzegt per 19 april, is uw laatste huurdag 18 april. Dat is dan ook de dag waarop u persoonlijk de sleutels van het gehuurde afgeeft aan een medewerker in de Trudowinkel in de volledig ingevulde sleutelenvelop. Geef bij uw huuropzegging altijd uw nieuwe adres door.

Veelgestelde vragen: overlast
Veelgestelde vragen: uit elkaar
 • Mijn geregistreerd partnerschap is verbroken. Mag ik of mijn partner in de woning blijven?

  Geregistreerde partners kunnen buiten de rechter om de relatie beëindigen met een overeenkomst die opgesteld is door een advocaat of een notaris. Hierin moet dan staan wie in de huurwoning achterblijft. De vertrekkende huurder moet zich uit laten schrijven bij Burgerzaken (GBA). U mag ook in de woning blijven als uw partner de huur van de woning beëindigd ten gunste van u. Hij/zij neemt dan afstand van de huurrechten. Hij /zij moet zich dan ook uit laten schrijven bij Burgerzaken (GBA).

 • Kan mijn partner hier blijven wonen als ik als hoofdhuurder de huur opzeg?

  Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap is uw partner automatisch – van rechtswege – medehuurder. In andere gevallen moet u een aanvraag ‘medehuurderschap’ indienen bij Trudo. Hiervoor moet u aantonen dat u beiden ten minste twee jaar op het betreffende adres heeft gewoond en een duurzame gemeenschappelijke huishouding voerde.

 • Ik ga scheiden. Mag ik of mijn partner in de woning blijven?

  Als u en uw partner het niet eens kunnen worden wie in de woning blijft, dan bepaald de rechter wie er in de woning mag blijven. Als u een echtscheidingsbeschikking hebt waarin staat dat de woning aan u is toegewezen, dan mag u in de woning blijven wonen. Deze echtscheidingsbeschikking is pas geldig als het ingeschreven is in het huwelijksregister van de plaats waar u getrouwd bent.

  U mag ook in de woning blijven als uw partner de huur van de woning beëindigd ten gunste van u. Hij/zij neemt dan afstand van de huurrechten. Hij /zij moet zich dan ook uit laten schrijven bij Burgerzaken (GBA).

 • Ik ga scheiden of mijn geregistreerd partnerschap is beĆ«indigd. Tot wanneer moet ik de huur betalen?

  Als de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken, dan staat in het vonnis de datum wanneer de partner de woning moet verlaten. Tot die datum moet u beiden de huur betalen…. Daarna moet de huur betaald worden door de partner die in de woning blijft wonen. Degene die de woning moet verlaten moet zich ook laten uitschrijven bij Burgerzaken (GBA). Als u zelf de huur heeft opgezegd ten gunste van uw partner, dan betaalt u de huur en eventuele service- en stookkosten tot de beëindigingdatum