Resultaten
Supporting People

Al bijna twee decennia maakt een zelfstandig team binnen Trudo, Bijzondere Klanten, zich sterk voor de woonbehoeften van klanten die slechts kunnen wonen in combinatie met hulp, begeleiding of zorg. Team Bijzondere Klanten werkt nauw samen met instellingen uit het maatschappelijk middenveld. Deze instellingen bieden de zorg en begeleiding, Trudo voorziet in het dak boven het hoofd. Een combinatie die moet leiden tot een nieuw perspectief voor deze klanten.

Klantenfocus

Om onze ondersteuning te kunnen verbreden en verdiepen, focussen we ons binnen het brede segment aan Bijzondere Klanten op een beperkt aantal klantgroepen: dak- en thuislozen, statushouders en 'antisociale’ Eindhovenaren die elders structureel voor de nodige woonoverlast zorgen.

Alle treden van de ‘woonladder’

In 2004 werd de zogenaamde ‘woonladder’ geïntroduceerd, waarmee wordt aangegeven dat er op de woningmarkt verschillende treden bestaan tussen het leven op de straat en het regulieren wonen. De SEV (Stichting Experimenten Volkshuisvesting) werkte dit uit tot een ladder met tien sporten binnen de categorieën dakloos, thuisloos, onzeker gehuisvest en inadequaat gehuisvest. Trudo biedt voor elke trede op deze woonladder passende huisvesting, uiteenlopend van opvangvoorzieningen (hostels), voorzieningen voor begeleid wonen, Skaeve Huse, projectpanden voor zelfstandig wonen met woonbegeleiding en woningen waar Bijzondere Klanten volledig zelfstandig – met een huurcontract op eigen naam – kunnen wonen.

Woonondersteuning

Hoe divers ook, Bijzondere Klanten vormen een groep die in veel opzichten kwetsbaar is. Daarom hebben we onze rol van enkel verhuurder uitgebreid met het bieden van woonondersteuning. Minstens tweemaal per jaar brengt een relatiebeheerder van het team Bijzondere Klanten een bezoek aan de bewoner om te zien hoe het gaat. Zo proberen we een mogelijke terugval, of afglijden richting oude problematiek, in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren en voorkomen. Deze woonondersteuning richt zich in principe op een vijftal onderwerpen: financiën, wonen, onderwijs/taal, dagbesteding en sociaal netwerk. Waar mogelijk en nodig bieden we direct praktische hulp, maar onze rol is vooral signalerend en bemiddelend richting gespecialiseerde instanties.