Resultaten
wo 02 mrt 2022

Trudo start plan-ontwikkeling Rustenburgstraat en omgeving

Trudo is gestart met de planontwikkeling van de locatie Rustenburgstraat, Tafelbergstraat en Veldmaarschalk Smutsstraat in de wijk Lakerlopen. Vooruitlopend op deze plannen is Trudo begonnen met het zorgvuldig inventariseren van de persoonlijke woonwensen van de huidige reguliere huurders. Deze bewoners zijn door Trudo persoonlijk bezocht. Daarnaast zijn, om de planlocatie in kaart te brengen, diverse onderzoeken uitgevoerd, zoals milieutechnisch bodemonderzoek, bouwtechnisch onderzoek en verkennend flora en fauna onderzoek.

Van de 45 woningen die Trudo bezit in complex Rustenburgstraat en omgeving, worden 17 woningen bewoond door vaste huurders. Dit zijn vooral huurders op hoge leeftijd. Zij worden de komende periode persoonlijk bezocht om de stand van zaken met betrekking tot de planvorming en de persoonlijke woonwensen te bespreken. Op basis van de reeds uitgevoerde onderzoeken blijkt dat het herhuisvesten van de huidige bewoners noodzakelijk zal zijn. In overleg met het Klantenplatform stelt Trudo momenteel een Sociaal Plan op waarin afspraken worden vastgelegd over de herhuisvesting van de reguliere huurders. In een persoonlijk gesprek met elke reguliere huurder wordt dit Sociaal Plan en de stand van zaken met betrekking tot de planontwikkeling toegelicht. Uitgangspunt hierbij is het leveren van maatwerk en een persoonlijke aanpak. Vanwege de plannen voor herontwikkeling worden leegkomende woningen al jaren in bruikleen gegeven. Deze woningen (28) worden bewoond door bewoners met een tijdelijk bruikleen-contract. In het complex zijn ook enkele Slimmer Kopen-woningen aanwezig, deze woningen zijn in eigendom van de bewoners. Ook deze eigenaren worden bezocht om de planvorming nader toe te lichten in een persoonlijk gesprek.

Dorps wonen in het groen

De woningen in het te ontwikkelen gebied zijn gebouwd als noodwoning in de wederopbouw direct na de Tweede Wereldoorlog. Het gaat om karakteristieke woningen met grote tuinen. Uitgangspunten van de herontwikkeling zijn het bijzondere karakter van de wijk behouden, de ecologische waarden versterken en de leefbaarheid verbeteren. Een belangrijk doel is het toevoegen van meer woningen voor met name kleine huishoudens. Zo draagt Trudo bij aan het realiseren van meer betaalbare woningen in de stad. Enkele woningen, waaronder de koopwoningen, blijven staan als verwijzing naar het verleden. De meeste huurwoningen worden gesloopt en vervangen door nieuwbouwwoningen. Dat heeft meerdere redenen. Op de eerste plaats is de woonkwaliteit van de woningen verouderd. De ruimte onder de kap is niet toegankelijk, de slaapkamers zijn klein en de indeling is niet meer passend bij de huidige tijd.  Ten tweede is uit technisch onderzoek gebleken dat de woningen aan het einde van een levensduur zijn. Installaties, badkamers en keukens zijn aan vervanging toe. Ook blijkt dat het verduurzamen van de huidige woningen zeer kostbaar zal zijn en lastig is uit te voeren in bewoonde staat. Door te kiezen voor nieuwbouw is het mogelijk om duurzame, gasloze woningen te bouwen die aan alle eisen van deze tijd voldoen. Later dit jaar verwacht Trudo meer te kunnen vertellen over de nadere planvorming. Zoals gezegd, worden de persoonlijke woonwensen en -behoeften van de huidige bewoners eerst in kaart gebracht.