Resultaten
do 16 jul 2020

Trudo: financiering van € 60 miljoen voor middenhuur

Trudo is een financiering van € 60 miljoen overeengekomen met BNG Bank. Dit bedrag kan Trudo Holding BV de komende jaren benutten om in Eindhoven betaalbare woningen te bouwen voor het middensegment.

Concrete projecten kunnen nu worden gerealiseerd op onder meer het fundament van de samenwerking met Stayinc. en de gemeente Eindhoven. Vorige week maakten deze drie partijen bekend dat ze samen het grote tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen in het middensegment in de stad aan gaan pakken.

“Dankzij deze financiering van € 60 miljoen voor Trudo Holding BV en de eerder afgesloten financiering van Stayinc. van € 138 miljoen door BNG Bank, hebben we samen voldoende middelen om de komende jaren in onze financieringsbehoefte te voorzien”, aldus directeur-bestuurder van Trudo Edwin Jansen. “We zijn blij met deze mijlpaal waardoor we snel stappen kunnen zetten richting onze gezamenlijke ambitie, namelijk 2500 woningen realiseren voor het middensegment. En we zijn tevreden over de samenwerking met BNG Bank die hiermee ook haar goede naam waarmaakt als het gaat om duurzame investeringen met maatschappelijke meerwaarde.”

De te bouwen woningen voor het middensegment zijn éxtra en aanvullend op het bouwoffensief van de corporaties voor sociale huurwoningen.

Groot tekort

Ook in Eindhoven en omgeving is er voor de middeninkomens een groot tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen in het middensegment. Lang niet iedereen komt vanwege de inkomenseisen in aanmerking voor een sociale huurwoning. De woningcorporaties zien de middenhuur als een logisch verlengstuk van de sociale volkshuisvesting en willen hier woningen voor realiseren zonder winstoogmerk. Op die manier overbruggen zij de ontbrekende trede op de woonladder tussen de sociale huren enerzijds en de hoge huurprijzen in de vrije sector anderzijds. De gemeente ondersteunt de samenwerking van harte, vanwege het grote tekort en omdat Eindhoven een stad wil zijn waar iedereen een betaalbare woning kan vinden.

Start bouw

Trudo start met het investeren in projecten waaronder de locaties Veestraat, Tivolikerk en Strijp-S. Naast het bouwen van woningen voor middenhuur, werkt Trudo plannen uit voor een aangepaste Slimmer Kopen®-regeling. Daarmee kunnen bewoners met een korting én NHG een woning kopen die anders buiten hun bereik ligt. In het najaar komen de woningcorporaties met hun uitgewerkte plannen en ambities voor de middellange termijn.