Resultaten
wo 26 apr 2023

Terugblik op de Trudo Stakeholdersdag

Trudo staat voor ‘Supporting People’. Dat is nu zo en dat blijft ook zo. Maar veranderende tijden en grote uitdagingen vragen om aangepaste denkrichtingen, oplossingen en ambities. Samen met onze stakeholders herijken we onze strategische visie, om zo met vertrouwen de komende jaren tegemoet te treden.

Op dinsdag 25 april nodigden we onze partners uit om samen met ons na te denken over de toekomst, de rol van Trudo én de manier waarop we gezamenlijk onze maatschappelijke opgaven gaan aanpakken. Wat is er nodig om grote stappen te zetten op het gebied van beschikbaarheid, duurzaamheid en betaalbaarheid? Met behulp van ‘moonshot thinking’ brainstormden we over doelen en kansen. Janne Vereijken lichtte deze methode verder toe, waarna we de aanwezigen uitdaagden met ons mee te denken.

 

We kijken terug op een inspirerende middag, die ons stof tot nadenken geeft. We willen alle aanwezigen nogmaals bedanken voor hun bijdrage.