Resultaten
vr 08 sep 2023

Slimmer samenwerken voor nieuwbouw in Eindhoven

De Gemeente Eindhoven en de vier Eindhovense Woningcorporaties (Wooninc., ‘thuis, Woonbedrijf en Trudo) starten vanaf deze maand met ‘Slimmer Samenwerken’. Elke donderdag werken zo’n vijftien collega’s van deze samenwerkingspartners fysiek samen op één locatie in Eindhoven. Ze ontmoeten elkaar wekelijks in het kantoor van Woonbedrijf in het centrum Eindhoven om te werken aan de nieuwbouwopgave van sociale huurwoningen.

Grote nieuwbouw ambities in Eindhoven

Eindhoven staat voor een grote opgave als het om sociale huisvesting gaat. De gemeente en de Eindhovense woningbouwcorporaties hebben afgesproken alles op alles te zetten om gemiddeld 600 sociale huurwoningen per jaar te bouwen in de periode 2023-2026. Dit staat in de prestatieafspraken. Ook willen de partijen die betrokken zijn bij de prestatieafspraken het tekort inlopen van 766 woningen uit 2020, 2021 en 2022.

Bij elkaar opgeteld willen de corporaties samen met de gemeente in Eindhoven voor de periode 2023-2026 dus minimaal 3.166 sociale huurwoningen realiseren. Een flinke kluif. Door intensiever samen te gaan werken hopen we de bouw van sociale huurwoningen te versnellen.

Korte lijntjes

“Hoe zit het met die vergunningaanvraag?” “Hoe hebben jullie bewoners meegenomen?” “Kun je eens meekijken met het beantwoorden van deze raadsvragen?” Allemaal vragen die de partners nu rechtstreeks aan elkaar kunnen stellen, gewoon van achter het bureau. Korte vraag, snel antwoord en meteen weer verder met de plannen! Versnellen, slimmer inrichten processen, kennis delen, snel schakelen en korte lijntjes. Dat is ‘slimmer samenwerken’!

Tussentijds wordt er natuurlijk geëvalueerd: werkt deze manier van samenwerken? Wat levert het op? We gaan het ervaren: elke week naast elkaar samenwerken aan de grote opgave voor de volkshuisvesting in Eindhoven!