Resultaten
wo 12 jan 2022

Persbericht: onderzoek Slimmer Kopen Investerings-fonds

Woningcorporatie Trudo biedt mensen met een bescheiden inkomen al 20 jaar de mogelijkheid om een woning te kopen via het Slimmer Kopen-concept. In de afgelopen jaren hebben veel mensen via Slimmer Kopen hun woning gekocht. Gezien de huidige nijpende situatie op de woningmarkt wil Trudo het succesvolle concept verder uitbouwen, zodat mensen met een sociaal- en middeninkomen in Eindhoven kunnen blijven wonen. Trudo onderzoekt daarom samen met Rabobank en BNG Bank de mogelijkheden om door het vormen van een ‘Slimmer Kopen Investeringsfonds (SKIF)’ meer woningen beschikbaar te krijgen voor de sociale en middeninkomens in de stad.

Het belang van een investeringsfonds
Bij de Slimmer Kopen-formule van Trudo ontvangen kopers een korting op de marktwaarde van de woningen. Deze korting, om en nabij gemiddeld 25%, financiert Trudo zelf. Inmiddels heeft Trudo zo’n 3.800 woningen in de afgelopen jaren met het Slimmer Kopen-label verkocht. En daarmee dus ook een groot bedrag aan korting verleend. Echter, het Slimmer Kopen Investeringsfonds zou de korting die Trudo nu financiert kunnen overnemen. Hierdoor ontstaat meer ruimte om de extra woningen te bouwen die de stad Eindhoven nu nodig heeft. En hierdoor kunnen bedrijven ook eenvoudiger medewerkers blijven aantrekken, die nu noodgedwongen verder weg moeten wonen.

Onderzoek naar bestaansrecht investeringsfonds
Trudo zoekt naar mogelijkheden om op een innovatieve wijze de financiering van de verleende korting te laten plaatsvinden. Hierbij gaat de gedachte uit naar het opzetten van een maatschappelijk georiënteerd investeringsfonds, waarbij partijen betrokken worden die maatschappelijk, met een lager rendement willen beleggen. Trudo en haar mede-initiatiefnemers Rabobank en BNG Bank hebben recentelijk een vooronderzoek uitgevoerd naar de levensvatbaarheid van een Slimmer Kopen Investeringsfonds. In de afgelopen maanden hebben de onderzoekers gesprekken gevoerd met verschillende belangenhouders, geïnteresseerden en experts. Ook het bedrijfsleven binnen de Brainport-regio speelde hierin een belangrijke rol. Op basis van de positieve reacties zal er de komende maanden een verdiepend haalbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd. De resultaten daarvan zullen moeten uitwijzen of de opzet en inrichting van een dergelijk Slimmer Kopen Investeringsfonds ook op instemming en toestemming van de diverse toezichthouders kan rekenen. Daarna zullen maatschappelijk investeerders worden benaderd voor deelname aan het Fonds.

Trudo hoopt op termijn een bedrag van circa €175 miljoen via het fonds bijeen te krijgen. Met dit bedrag zouden er ongeveer 700 woningen extra kunnen worden gebouwd.

Meer weten over Slimmer Kopen? Je leest hier meer over de principes, de voorwaarden en de voordelen. 

Slimmer Kopen The Next Step
 

 

Slimmer Kopen The Next Step: Sander & Jitske
   

 

Slimmer Kopen The Next Step: Jip