Resultaten
do 09 jun 2022

Bezoek: Klantenplatform

Trudo staat voor supporting people. Wij ondersteunen mensen die vooruit willen in het leven. Daarbij richten we ons als volkshuisvester natuurlijk primair op wonen. Dit doen wij ook voor onze Bijzondere Klanten: mensen die alleen met ondersteuning, begeleiding en/of zorg zelfstandig of in groepsverband kunnen wonen.

Wij zorgen met het team Bijzondere Klanten voor een dak boven hun hoofd, voor woongerelateerde ondersteuning en voor het aanleren van vaardigheden die nodig zijn om succesvol en prettig te wonen, zonder het woongenot van buren te verstoren. Tegelijk proberen we voldoende draagvlak te creëren, zodat de omgeving de nieuwe buur ook accepteert. Voor specifieke woonbegeleiding en hulpverlening werken we samen met een groot aantal hulpverlenende instanties. 

Samen met ons Klantenplatform zijn we op een nuttig en inspirerend werkbezoek gegaan naar verschillende plekken waar Bijzondere Klanten zelfstandig of in groepsverband wonen. Dit om het Klantenplatform kennis te laten nemen van onze rol en de bijdrage die wij op dit vlak leveren.